SIA “Alba” aicina iedzīvotājus sakārtot līgumattiecības par ūdens un kanalizācijas pieslēgumu 5

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alba ” (turpmāk - Sabiedrība) aicina tos iedzīvotājus, kuri ir pieslēgušies aukstā ūdens un kanalizācijas centralizētajai sistēmai, bet nav par šāda pakalpojuma saņemšanu noslēguši attiecīgu vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju, legalizēt esošos ūdens un kanalizācijas pieslēgumus, un sakārtot līgumattiecības.

Labprātīgi legalizējot esošos pieslēgumus līdz 2019.gada 1.martam, soda sankcijas netiks piemērotas un pakalpojuma lietotāji varēs norēķināties pēc faktiskā patēriņa.

Sabiedrība atgādina, ka ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu lietotājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju par noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 8.pants 1.daļa).

Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas.

Vietējās ziņas