SIA "Gulbenes nami" joprojām ignorē patērētāju gribu 6

Centralizētās siltumapgādes klienti Stāķos un Šķieneros nav mierā ar elektroniskajā pastā 18.septembrī saņemto līguma projektu, kas slēdzams ar pašvaldības uzņēmumu “Gulbenes nami”  jaunai apkures sezonai.

Projekts paredz, ka uzņēmums slēdz līgumus ar katras mājas kopību, nevis individuāli ar privāto dzīvokļu īpašniekiem vai pašvaldības dzīvokļu īrniekiem. Šajā sakarā ar oficiālu pretenziju vēstuli novada pašvaldībā ir vērsusies “Šķieneri 10” mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Ilona Pitkeviča.

Laikrakstam viņa ar bažām teica – pēc pāris nedēļām jau var būt sals, bet situācija joprojām nav atrisinājusies. Savā vēstulē pašvaldībai I.Pitkeviča aicina: “Lūdzu Gulbenes novada domi uzņemties atbildību par turpmāko sarunu organizēšanu.”

Iztaujāts šajā sakarā Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs “Dzirkstelei” 20.septembrī teica: “Šorīt lasīju iesniegumu. Tūlīt runāsim ar pašvaldības juristiem, SIA “Gulbenes nami” pārstāvjiem. Iesim pa punktiem cauri, paskatīsimies, kas ir tas, kas iedzīvotājiem ir nepieņemams. Kompromiss ir jāatrod nevis divu nedēļu, bet šo dienu laikā.”

I.Pitkeviča “Dzirkstelei” skaidro, ka no 12.jūlija Stāķu un Šķieneru ciemata daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, māju vecākie, māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas gaida Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas izstrādāto individuālā līguma projektu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu! “Šobrīd mēs klusējam par siltuma tarifa atšifrējumu, bet arī to gaidām! Kāpēc siltuma paaugstinājums mums ir no oktobra, bet pārējiem novadā no janvāra?” piebilst I.Pitkeviča.

Viņa arī atgādina, ka 5.septembrī piedalījās sanāksmē novada pašvaldībā, kuras beigas bijusi sajūta, ka iedzīvotāji ir sadzirdēti un būs individuālie līgumi. Taču tas dokuments, kuru 18.septembrī I.Pitkeviča ir saņēmusi no novada pašvaldības savā e-pastā “neatbilst individuālā līguma formai”. Saņemtajā dokumentā ”nav neviena vārda par to, ka tiks uzsākts juridiskais process par nemaksāšanu, bet tikai norādīts, cik procenti no mājas ir pieļaujamā parāda summa,” viņa stāsta.

I.Pitkeviča skaidro: “Vēlos, lai Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskā nodaļa izstrādā individuālo līgumu, kur atbildību uzņemas katra dzīvokļa īpašnieks/īrnieks par savu apkurināmo kvadratūru un nemaksāšanas gadījumā pret dzīvokļa īpašnieku/ īrnieku tiek uzsākts juridisks process.” I.Pitkeviča akcentē, ka mājā “Šķieneri 10” 2017.gada 20.septembra dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē par individuālajiem līgumiem bija 55 dzīvokļu īpašnieki no kopskaitā 66.

Otro apkures sezonu pašvaldība siltuma nodrošināšanu Stradu pagasta Stāķos un Šķieneros ir uzticējusi SIA “Gulbenes nami”. Deputāti balsojot apstiprinājuši, ka ar 1.oktobri abos ciemos siltuma tarifs būs 63,26 eiro par megavatstundu siltuma bez PVN. Vairāk nekā puse dzīvokļu šajā ciemā pieder pašvaldībai.

Pievieno komentāru

Komentāri 6

Gk

Gulbene jau kurina ar zelta šķeldu, bet šķieneros un stāķos dubultā zelts, vājprāts, tā jau cilvēki nespēj maksāt, un vēl cenas lielas

pirms 3 gadiem, 2018.09.25 23:05

?

,,Individuāls līgums"", bet jautājums Pitkevičas kundzei . Kas sadzirdēs dzīvokļa īpašnieku nu vai ari īrnieku
tad, ka siltums vienkārši nav, bet kaut kas mistisks , mazliet silts radiators? Ko darīt?
Pilnībā un loģiski ir līgumu slēgt ar katru māju, jo tas ir tikai normāli un pareizi.

pirms 3 gadiem, 2018.09.26 13:11

?

pajautā cik pašvaldība Šķieneru 10 mājas iedzīvotājiem ir palīdzējusi, sakārtojusi, ietaupījusi un ar ko tieši???????? 50% dzīvokļi tak pieder pašvaldībai....par gulbenes nami tarifiem nemaz nerunājot. ārprāts.

pirms 3 gadiem, 2018.09.30 17:18

?

Tā izpaužas māju apsaimniekotāju neprofesionalitāte.Lai kurina paši.

pirms 3 gadiem, 2018.09.27 09:19

Pakalpojuma sniedzējiem

Cik ilgi Gulbenes Nami vadība, juristi kopā ar Gulbenes novada domes juristi "pūderēs smadzenes" pārvaldniekiem un iedzīvotājiem Stradu pagastā???? Izlasiet likumu:
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta otrajā daļā ir noteikts: “Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir noslēgt ar dzīvojamās mājas īpašnieku pakalpojuma līgumu un nodrošināt dzīvojamās mājas īpašniekam iespēju norēķināties par pakalpojumu kārtībā, kādu atbilstoši šā likuma 17.3 panta noteikumiem izvēlējies dzīvojamās mājas īpašnieks.”
Vai tad nav skaidri redzams, saprotams, izlasāms no likuma normām, ka komunālo pakalpojumu sniedzējs, šajā gadījumā Gulbenes Nami slēdz līgumu vai nu ar mājas īpašnieku (piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrību), vai tā pilnvarotu personu (mājas pārvaldnieku/apsaimniekotāju). Tikai tad, ja dzīvokļu īpašnieki ir nobalsojuši kopsapulcē par tiešo maksājumu piemērošanu norēķinos ar pakalpojumu sniedzēju, tad šāda kārtība ir spēkā. Tas ir tas par ko I.Pitkeviča skaidro savā vēstulē un visi māju pārvaldnieki iedzīvotāju vārdā ir pateikuši domei, vadībai, Gulbenes Namiem un Stradu pagasta pārvaldes vadītājam, bet neviens nekādi nevēlas sadzirdēt. Kāds līgums, tādi norēķini.

pirms 3 gadiem, 2018.09.30 17:09

iekassētājiem

Visiem pagastiem novadā norēķini, cenu izmaiņas stājas spēkā ar 01.01.2019, paziņots tiek vismaz 3 mēnešus iepriekš, tikai ekskluzīvajos novada ciematos, kur kādiem ir ļoti liela interese realizēt projektus uz iedzīvotāju rēķina, t.i. Stradu pagastā, viss notiek bez brīdinājuma, klusi, kabinetos nolemjot, ātri, nedodot skaidrojumus, publiski neatšifrējot tarifu, nerunājot ar pakalpojuma saņēmējiem, maksātājiem.

http://www.gulbene.lv/lv/doks/maksa/5119-gulbenes-novada-pasvaldibas-iestazu-sniegto-siltumenergijas-apgades-maksas-pakalpojumu-cenradis

pirms 3 gadiem, 2018.09.30 17:14

Vietējās ziņas