Šķieneri sāks just pašvaldības rūpes

No trīs pārdevējiem Gulbenes novada pašvaldība pērk bijušās “Lauktehnikas” zemi Stradu pagasta Šķieneros – kopumā nepilnus piecus hektārus -, lai turpmāk dotu savu ieguldījumu infrastruktūras attīstībā šajā teritorijā.

Katrs no trim pārdevumiem ir par simbolisku cenu – 10 eiro. Par to 28.jūnija novada domes sēdē nobalsoja deputātu vairākums. “Zemes pārdošana par 10 eiro – tas nozīmē, ka uzņēmums faktiski pašvaldībai uzdāvina zemi,” teica novada pašvaldības izpilddirektore Guna Švika.

Pašvaldība no SIA “Kombainserviss” pērk piecus zemesgabalus ar nosaukumu “Šķieneri” - kopumā  4,4672 hektārus, kuru kadastrālā vērtība uz 1.janvāri ir 45 571 eiro. No SIA “Tehagroserviss” pērk 0,38 hektārus zemes ar nosaukumu “Šķieneri TEH” (zemes kadastrālā vērtība uz 1.janvāri ir 4087 eiro). Tāpat pašvaldība pērk zemesgabalu “Mikus” 0,03 hektāru platībā (zemes kadastrālā vērtība uz 1.janvāri ir 6478 eiro).

Visas trīs firmas norādījušas, ka pārdod zemi, uz kuras atrodas piebraucamie ceļi un laukumi, kas vajadzīgi uzņēmējdarbībai un kur nepieciešama infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros. Savukārt likums “Par pašvaldībām” nosaka ikvienas pašvaldības pienākumu savā teritorijā gādāt par labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Deputāte Ilze Mezīte aicināja lēmumā ierakstīt, ka izdevumus, kas saistīti ar zemes reģistrāciju Zemesgrāmatā, novada pašvaldība apmaksās 50 procentu apmērā. Tādējādi ir domāts, ka otra puse ir jāsedz pārdevējiem.

“Mutiska vienošanās par to ir,” sacīja novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Tomēr deputātu vairākuma atbalstu I.Mezītes priekšlikums neguva. Atbalstīts tika deputāta Anatolija Savicka priekšlikums ierakstīt lēmumā, ka ar Zemesgrāmatas kārtošanu saistītos izdevumus pašvaldība apmaksās daļēji, nenorādot precīzi procentus no kopsummas. Deputāte Guna Pūcīte vēlējās, lai lēmumā tiktu ierakstītas arī aptuvenās mērniecības cenas, ar ko būs jārēķinās, sadalot zemi un reģistrējot Zemesgrāmatā. Pašvaldības administrācijas darbinieki iebilda, ka iepriekš precīzi zināt nevarēšot. N.Audzišs teica, ka šie izdevumi varētu būt aptuveni 11 000 eiro.

Jau vēstīts, ka runa ir galvenokārt par asfaltētu ceļu un laukumu pirkšanu. Šai infrastruktūrai ir servitūta nozīme. Ceļi un laukumi ir labā stāvoklī. Šķieneri tiek piedāvāta kā izdevīga vieta jaunu uzņēmumu veidošanai. Šai vietai dots industriālā parka apzīmējums. Teritorija aizņem vairāk nekā 16 hektārus. Idejas realizācijai ir atrasti pirmie sadarbības partneri, tajā skaitā banka “London wall”. Reālo atbalstītāju lokā tiek aicināta iekļauties arī Gulbenes novada pašvaldība.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas