Šķieneru katlumājas teritorijā mazuta noplūde ir likvidēta 6

Pamatojoties uz šī gada 18.jūnijā Valsts vides dienesta (VVD) inspektora veikto katlumājas teritorijas “Jaunakas” Stradu pagasta Šķieneros apsekošanu, VVD 29.jūlija ziņojumā par pārbaudes rezultātiem sniedza norādījumus SIA “Gulbenes nami” novērst tālākās mazuta noplūdes no tvertnēm un nodrošināt izlijušā mazuta savākšanu.
SIA “Gulbenes nami”, lai novērstu tālāko mazuta noplūdi augsnē no cisternām (to krāniem un savienojuma vietām) un tās būtu iespējams pārvietot uz blakus esošo asfaltēto laukumu, lai nodrošinātu piekļuvi ar mazutu piesārņotajai gruntij zem cisternām un noteiktu tās apjomu, veica mazuta atlieku no cisternām notecināšanu IBC 1 m3 tvertnēs, kuras tālāk bija paredzētas nodot, un tās arī tika nodotas, uzņēmumam SIA “Vējdole”, kas veica bīstamo vielu utilizāciju. Pārtecināšanas laikā radies samērā nelielais lokālais piesārņojums uzreiz tika likvidēts (izrakts), novietojot piesārņoto grunti uz plēves uz asfalta, kur tā vairs nevarēja tālāk nokļūt gruntī, kas arī tika utilizēta.
Cisternām visi drenāžas ventiļi tika aizgriezti un papildus to izvadi tika aizblīvēti ar koka tapām. SIA “Gulbenes nami” darbības rezultātā radies piesārņojums bija nebūtisks salīdzinājumā ar desmitgadēm ilgušo šīs teritorijas piesārņojumu ar mazutu, kas šobrīd vismaz vietā, kur atradās cisternas, ir ticis likvidēts.
Jau iepriekš “Dzirkstelei” sniedzām informāciju, ka VVD inspektors 13.novembrī apsekoja darbu izpildes teritoriju un atzina, ka darbi mazuta un piesārņotās grunts savākšanā veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Tā kā faktiskie mazuta un piesārņotās grunts apjomi ir mazāki, nekā sākotnēji bija plānots, ir radies līdzekļu ietaupījums, tāpēc SIA “Gulbenes nami” lūgs pašvaldību atļaut slēgt vienošanos ar darbu izpildītāju – SIA “Vējdole” par piesārņotās vielas (eļļains šķidrums) savākšanu un utilizāciju no blakus esošās betona šahtas, paredzot arī tās demontāžu, ko veiktu SIA “Gulbenes nami”.

Pievieno komentāru

Komentāri 6

Sintija

Visas izmaksas atspoguļosies rēķinos...

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.09 19:40

Vijai

Tur visi rullē!!!!

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.10 08:38

?

Un kur visus demontētos būvgružus vedīs? Atkal gāzīs Rīgas ielā 67 -purvā pie sliedēm?

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.09 22:09

...

tur laba vieta pats Nuka krišo

pirms 6 mēnešiem, 2020.12.09 23:15

Vietējās ziņas