Skolās sākas jaunais mācību gads

Latvijā mācības vispārizglītojošo skolu 1.klasē sāks 21 352 bērni, kas salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu ir par 1859 skolēniem vairāk. Vēl 90 859 bērni ir reģistrēti visās pirmsskolas izglītības programmās. 12 002 skolēni mācīsies vakara un neklātienes programmās.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) prognozē, ka jaunajā mācību gadā vispārizglītojošajās dienas mācību programmās mācīsies 202 413 skolēni, kas būs par 4027 skolēniem mazāk nekā pērn. Desmit gadu laikā skolēnu skaits Latvijas skolās ir samazinājies par 137 895 skolēniem.

Konkrēts skolēnu skaits šajā mācību gadā būs zināms septembra vidū. Izglītības iestādēm un pašvaldībām informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 3.septembrī Valsts izglītības informācijas sistēmā jāievada un jāapstiprina līdz 7.septembrim.

 

Prognozēts, ka 9.klasē mācīsies 17 632 skolēni, pagājušajā mācību gadā 9.klasē bija 19 621 skolēns. 10.klasē mācības sāks 11 443 skolēni, kas salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu būs par 305 skolēniem mazāk.

 

IZM prognozē, ka 11.klasē mācīsies 10 905 skolēni, kas būs par 1372 mazāk nekā pērn, savukārt 12.klasē šoruden mācīsies 11 836 bērni, kas būs par 2141 mazāk nekā pagājušajā mācību gadā.

 

Skolēnu skaita samazinājumu IZM skaidro gan ar demogrāfiskajiem rādītājiem, gan iedzīvotāju emigrāciju. Pirmklasnieku skaits palielinājies, jo 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, piedzima par 1163 bērniem vairāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

 

IZM prognozē, ka 2012./2013.mācību gadā Latvijā darbosies 804 vispārizglītojošo dienas skolas. Gada laikā skolu skaits ir samazinājies par desmit izglītības iestādēm, bet pirms desmit gadiem Latvijā darbojās 1017 vispārizglītojošās dienas skolas.

 

Profesionālās izglītības iestādēs šogad valsts budžeta finansētajās vietās bija plānots uzņemt 9664 audzēkņus, no kuriem 8335 plānots uzņemt pēc pamatskolas beigšanas. ES struktūrfondu finansētajās grupās šogad ir plānots uzņemt 1976 audzēkņus.

 

Ministru kabineta (MK) noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem nosaka, ka 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem mācību gads beigsies 2013.gada 31.maijā, savukārt 9.klases skolēniem mācības beigsies 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads - 14.jūnijā. 12.klases skolēniem mācības beigsies 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads - 21.jūnijā.

 

Pirmais semestris ilgs no šī gada 3.septembra līdz šī gada 21.decembrim, otrais semestris 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem plānots no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 31.maijam, 9.klases skolēniem - no 7.janvāra līdz 14.jūnijam, savukārt 12.klases skolēniem - no 7.janvāra līdz 21.jūnijam.

 

Rudens brīvdienas būs no šī gada 29.oktobra līdz 2.novembrim, ziemas brīvdienas - no šī gada 24.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim, pavasara brīvdienas - no 2013.gada 22.marta līdz 28.martam, bet vasaras brīvdienas 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem - no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam.

 

Nākamā mācību gada sākuma un beigu laiki noteikti tāpat kā iepriekšējos gados, neparedzot būtiskas izmaiņas mācību laika plānojumā.

Tāpat kā līdz šim, plānots, ka izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem otrajā semestrī. Otrajā semestrī izglītības iestādēs tiek organizēta projektu nedēļa, tās norises laiku katra skola nosaka pati.

 

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši, vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas