Skolēni arī nākamvasar varēs strādāt

Arī nākamajā vasarā skolēniem tiks dota iespēja strādāt, tāpēc darba devēji jau gada sākumā var domāt par savu dalību šajā pasākumā. Par to informē Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāles nodarbinātības organizatore Sandra Cīrule.


Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā, kura gaitā skolēniem tika dota iespēja strādāt, tika nodarbināti 43 skolēni. Pavisam šim pasākumam bija reģistrējušies 142 skolēni pamatsastāvā un 31 skolēns rezervistos. 


S.Cīrule norāda, ka pieteikumus nodarbinātības pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” iesniedza 18 darba devēji 107 darba vietu izveidei skolēniem. 

"Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles kritērijiem atbilda 15 darba devēji, un Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija atbalstīja 49 darba vietu izveidi skolēniem. 6 darba vietas augustā viens darba devējs atteica,” stāsta S.Cīrule.

Visvairāk skolēnu tika nodarbināti Litenes pagasta teritorijā: Litenes pagasta pārvaldē - 4 skolēni, zemnieku saimniecībā “Madaras” -1 skolēns un SIA “AP Kaudzītes” - 9 skolēni. Audzēkņiem piedāvātās profesijas bija pārdevēja palīgi, palīgstrādnieki, virtuves darbinieks, apkopējs, lauksaimniecības palīgstrādnieks un citas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas