Skolēni atpūšas, pedagogi mācās 3

Šonedēļ skolēni atpūšas, bet pedagogi strādā, apmeklējot dažādus kursus, seminārus un konferences. Arī šodien Gulbenes kultūras centrā pulcējās aptuveni 100 novada pedagogu no vispārizglītojošajām, arodvidusskolām, kā arī mūzikas un mākslas skolas. Viņi piedalījās konferencē “Iedvesma. Radošums. Profesionalitāte”.

Konference notika Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā par pedagogu konkurētspējas veicināšanu izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.


“Pavasara skolēnu brīvdienas skolotājiem ir vissmagākais darba laiks. Manuprāt, pedagogiem slodze ir pat vēl lielāka nekā mācību norises laikā. Runājot par konkrēto projektu, tas sākās reizē ar krīzi, kad skolotājiem tika samazināta likme. Lielā mērā motivācija, kas pedagogus mudināja iesaistīties projektā, ir tā, ka viņi četrus mēnešus saņem stipendiju, kā arī iespēja iegūt kvalifikāciju un tiesības mācīt skolā vēl kādu citu mācību priekšmetu, strādāt apvienotajās klasēs, strādāt klasē, kurā ir skolēni ar īpašām vajadzībām,” stāsta projekta koordinatore, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste Anita Birzniece. Speciāliste uzsver, ka pedagogiem mūsu valstī šobrīd ir iespējama administratīvā karjera, bet netiek piedāvāta profesionālā karjera. “Konkrēta mācību priekšmeta skolotājs var būt mācību pārzinis, direktora vietnieks un tamlīdzīgi, bet, ja skolotājs negrib administrēt izglītības sistēmu, viņam nav iespēju augt profesionāli. Šis projekts dod iespēju, ka pedagogs paaugstina savu profesionalitāti, iegūstot kvalitātes pakāpes. Nākotnē valsts akceptēs sistēmu, ka ir pamatlikme plus piemaksa par skolotāja iegūto kvalitātes pakāpi. Tā ir iespēja skolotājam veidot savu profesionālo karjeru” piebilst A.Birzniece.


Konferences dalībniekus uzrunāja Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls. Savukārt projektu skaitļos vērtēja pedagogu atlases komisijas priekšsēdētāja Aīda Rozentāle. Par pedagoga profesionālās darbības pilnveidošanas un novērtēšanas iespējām domās dalījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorants Andris Morkāns. Aizsākto tēmu papildināja arī lietišķās improvizācijas pasniedzējs Raimonds Ruzenieks.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Vietējās ziņas