Sniegs piecu veidu pabalstus

Gulbenes novada dome 13.augustā nobalsoja par to, ka ar 1.septembri Gulbenes novadā, atsaucoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, tiks lemts tikai par piecu veidu sociālo pabalstu izmaksāšanu: pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā.

Līdz ar to pašvaldība vairs nemaksās iedzīvotājiem tā saucamo apbedīšanas pabalstu. Jau rakstījām, ka tajā pašā laikā par sociāli apdrošinātajām personām apbedīšanas pabalstu tāpat kā līdz šim var un varēs saņemt no valsts, vēršoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas