Šodien Stāmeriena notiek informatīvs seminārs par mājokļu apsaimniekošanu

Šodien Stāmerienes pagastā notiek Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (turpmāk - Aģentūra) organizētais seminārs par mājokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Semināra mērķis ir informēt iedzīvotājus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanu, kā arī par enerģijas taupīšanas pasākumiem.

Seminārā Aģentūras darbinieki informē pašvaldības deputātus, darbiniekus, kā arī dzīvojamo māju  apsaimniekotājus un dzīvokļu īpašniekus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības organizēšanu, apsaimniekošanas juridiskajiem aspektiem, kā arī par aktualitātēm normatīvajos dokumentos mājokļu jomā un par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizēšanu, tās norises kārtību. Klātesošos nformē par māju apsaimniekošanu un līgumu slēgšanu.

 

"Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem arvien aktuāli ir ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana, tāpēc Aģentūras pārstāvji informē par ēku renovācijas tiesisko regulējumu un ēku energoefektivitātes potenciālu. Seminārā demonstrēs filmas „Energoaudits un renovācija dzīvojamā mājā"," stāsta Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras Plānošanas un komunikāciju nodaļas speciāliste Inese Bērziņa.

 

Seminārā piedalās Stāmerienas pagasta padomes priekšsēdētājs Raitis Apalups, Stāmerienas pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja Gaida Vīksniņa.

 

"Pagasta pārstāvji sniegs pārskatu par dzīvojamo māju apsaimniekošanu pašvaldības valdījuma mājās. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru pārstāvēs Juridiskā departamenta direktors Indulis Krauze un Mājokļu departamenta direktore Irisa Simanoviča, Apsaimniekošanas metodoloģijas nodaļas vecākā konsultante Antra Rudzīte," iepazīstina I.Bērziņa.

 

2008.gadā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra dažādos Latvijas novados kopumā ir jau organizējusi 8 seminārus par mājokļu apsaimniekošanu

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas