Šogad centralizētajos eksāmenos labāki rezultāti (labots) 2

63 procenti absolventu centralizētajos eksāmenos saņēmuši A, B un C līmeni
Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu absolventi šogad centralizētajos eksāmenos ir uzrādījuši salīdzinoši labākus rezultātus nekā iepriekšējos gados. Valsts izglītības satura centrs pagājušajā nedēļā pabeidza darbu pie centralizēto eksāmenu labošanas, un absolventi jau ir saņēmuši sertifikātus, kuros norādīts zināšanu līmenis.

Zināšanas iepriecina

 

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Baiba Muceniece stāsta, ka šajā mācību gadā ir salīdzinoši lielāks A, B un C līmeņu kopskaits novada vispārējās un vidējās izglītības iestādēs. Kopumā tas ir par 3 procentiem vairāk nekā pērn.

 

"Īpaši šogad ir veicies Lejasciema vidusskolas absolventiem, kur A, B un C līmeni centralizētajos eksāmenos ieguvuši 68 procenti. Labi rezultāti ir Lizuma vidusskolai - 63,15 procenti. 77 procenti Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas absolventu zināšanas novērtētas ar A, B un C līmeni, lai gan gaidījām labākus rezultātus centralizētajos eksāmenos, jo iepriekšējos gados šis procents bija augstāks," stāsta B.Muceniece.

 

Centralizētajos eksāmenos tikai A līmeni ir ieguvusi Lizuma vidusskolas absolvente Egita Kamarūte. Ļoti labi rezultāti ir arī Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas absolventam Artim Luguzim, kura zināšanas centralizētajos eksāmenos novērtētas ar trim A un vienu B līmeni. Kopumā 241 novada 12.klases absolvents saņēma atestātu par vidējo izglītību. Rajona skolēni šajā mācību gadā kārtoja 9 centralizētos eksāmenus.

 

"Pati piedalījos latviešu valodas un literatūras centralizētā eksāmena darbu labošanā un pārliecinājos, ka mūsu novada absolventu rezultāti ir labāki nekā citus gadus," piebilst Gulbenes novada pašvaldību administrācijas izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Aīda Rozentāle.

 

 

Mazāk otrgadnieku

Šajā mācību gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem ir krietni palielinājies skolēnu skaits, kuri ir pārcelti nākamajā klasē. No 2581 1. līdz 8. un 10. līdz 11. klašu skolēniem tikai 48 skolēni jeb divi procenti no visa skolēnu skaita novadā nav pārcelti nākamajā klasē. Neviena otrgadnieka nav starp 4.klašu skolēniem, bet visvairāk otrgadnieku ir starp 8.klašu skolēniem. Mācību gadu beidzot, neviena otrgadnieka nebija sešās mācību iestādēs - Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā, Lejasciema vidusskolā, Gulbenes Bērzu, Rankas, Druvienas un Siltāju pamatskolā.

 

"Būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir arī 9.klases absolventu zināšanu vērtējumā. Tikai 3 procenti skolēnu, beidzot 9.klasi, ir saņēmuši liecību nevis apliecību par pamatizglītības ieguvi. Novadā šajā mācību gadā 9.klasi beidza 367 skolēni. Starp tiem tikai 10 saņēma liecību," informē A. Rozentāle.

 

Fakti

Kopumā Latvijā izlaboti 101 419 centralizēto eksāmenu darbi. Starp tiem 23 652 angļu valodas eksāmena, 25 441 - matemātikas, 19 729 latviešu valodas un literatūras kā dzimtās valodas un 14 813 vēstures eksāmena darbi. Darbus vērtēja 1330 pedagogi, starp kuriem bija arī Gulbenes novada skolu skolotāji.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Lapsiņa

Nu re rezultāti rāda, ka mazajās skolās, kuras jālikvidē ir labi rezultāti. Kā drīkst tādas skolas likvidēt?

pirms 11 gadiem, 2009.07.22 10:05

Vietējās ziņas