Stāmerienā turpina sakārtot ūdenssaimniecību

Stāmerienas pagasta Lāčplēšu ciemā ir pabeigtas izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Šo projektu pavasarī atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds, piešķirot dāvinājumu.

Projekta īstenošanas rezultātā Lāčplēšu ciemā veco nosēdaku vietā ir uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tagad notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir novērsta neattīrītu notekūdeņu noplūšana vidē, bet 50 Lāčplēša ciema iedzīvotājiem ir likvidēts nepatīkamu smaku avots.


Projekta ""Lāčplēšu" attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" kopējās izmaksas ir 22 695 lati, no tā Latvijas Vides aizsardzības fonda dāvinājums ir 9555 lati, pašvaldības līdzekļi - 2825 lati, bet pārējo projekta finansējuma daļu nodrošināja pašvaldība, ņemot aizņēmumu no Vides investīciju fonda 10 315 latu apmērā.


Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu ir demontētas arī neizmantojamās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Vecstāmerienas ciemā.

 

"Arī to jau esam paveikuši, tagad tikai gaidām pieņemšanas komisiju," stāsta Stāmerienas pagasta padomes izpilddirektors Guntars Indriksons.


Stāmerienas pagasta padomes priekšsēdētājs Raitis Apalups cer, ka nākamajā gadā ir plānots realizēt vēl vienu nelielu projektu, kurā tiktu sakārtotas atdzelzošanas iekārtas Lāčplēšu ciemā.

 

"Sākumā gribējām sakārtot kanalizāciju, jo tas bija svarīgāk, bet tagad ir jāsakārto arī šis jautājums," saka R.Apalups.

 

"Šim projektam vajadzētu apmēram 20 līdz 30 tūkstošus latu. Ceram, ka mums izdosies īstenot šo projektu," saka G.Indriksons.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas