Staros mācās skaitīt siltumu

Daukstu pagasta Staros daudzdzīvokļu mājām ir uzstādīti siltuma skaitītāji, un ciemā iedzīvotāji mācas tos lietot, kā arī sekot līdzi patērētā siltuma daudzumam. Par to pirms 26.oktobra novada domes sēdes pastāstīja pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks apstiprina “Dzirkstelei”, ka siltuma skaitītāji vasaras beigās Staru ciemā ir salikti katlumājai, pagasta pārvaldes pārziņā esošajām ēkām, kā arī 8 daudzdzīvokļu mājām. Turklāt posmā no kultūras nama līdz sporta zālei ir ieklāta jauna siltumtrase 46 metru garumā, aizstājot veco, kura jau bija nolietojusies.

Šajā apkures sezonā Staros vēl nenotiks norēķināšanās par patērēto, vadoties pēc siltuma skaitītāju rādītājiem. Esot svarīgi uzskaitīt, cik megavatstundas katlumājas saražotā siltuma reāli tiek patērētas, kā arī cik siltuma nepieciešams katrai konkrētajai ēkai. Šādā testa režīmā siltuma skaitītāji tiks ekspluatēti līdz pat nākamās apkures sezonas sākumam. U.Doņuks saka, ka kopējais siltuma megavatstundu patēriņš jānoskaidro, lai precīzi varētu aprēķināt siltuma cenu.

Par to, vai nākamajā apkures sezonā patērētājiem Staros būs iespēja norēķināties saskaņā ar siltuma skaitītāju rādījumiem, U.Doņuks saka: “Iespējams, jā. Tad iedzīvotāji būs ieinteresēti lietot mazāk siltuma, varbūt kādu logu nomainīt.”

Pagaidām Staros nav iespējams vēl mājās regulēt siltuma patēriņu. Lai to varētu, ir jāuzstāda siltummaiņi. “Tas ir dārgāks pasākums, Tas varētu būt nākamais solis,” saka U.Doņuks. 

Viņš arī stāsta, ka Staros pagaidām pagasta pārvaldei kā siltumapgādes pakalpojumu sniedzējai ne ar vienu daudzdzīvokļu māju vēl nav kopības līguma. Ciemā ir tikai viena tāda daudzdzīvokļu māja, kuru apsaimniekošanā ir pārņēmusi biedrība. Parējām mājām ir tikai māju vecākie. “Ir vēl daudz darāmā attiecībā uz apsaimniekošanu. Mēs gribētu šo funkciju nodot kādam citam. Vienā gadījumā tā varētu būt pašu iedzīvotāju veidota biedrība. Dzīvojamo māju apsaimniekošana tomēr nav pašvaldības funkcija,” piebilst U.Doņuks.

Staros šobrīd par siltumu jāmaksā 1,42 eiro par kvadrātmetru platības bez PVN (2017.gada 28.septembra domes sēdes lēmums), bet ar 1.janvāri maksa par apkuri visām lietotāju grupām būs 1,75 eiro par kvadrātmetru bez PVN (30.augusta novada domes lēmums).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas