Strādājošos informē par darba tiesībām

Darba tiesisko attiecību konsultanti norāda, ka cilvēki baidās runāt
Vakar Gulbenes novada iedzīvotājiem bija iespēja saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kas saistās ar darba tiesībām un darba drošību. Interesentu atsaucība bija neliela.

Lai pārrunātu aktuālus darba tiesību un darba aizsardzības problēmjautājumus, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers tikās ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Sandru Daudziņu un atbildīgajiem speciālistiem.


Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības komunikāciju speciāliste Dace Avena norāda, informatīvās kampaņas gaitā "Zini savas tiesības!" konsultanti, kā arī arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers brauc uz tām pilsētām, kurās nav pārstāvēti konsultatīvie centri, lai informētu par to esamību.

 

Var nākt pēc padoma

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Vidzemes konsultatīvā centra vadītāja un konsultante Linda Pētersone "Dzirkstelei" stāsta, ka šobrīd katram darbiniekam ir par sevi jācīnās un ir daudz jāzina, lai varētu attiecīgā brīdī izmantot savas zināšanas, jo ir situācijas, kad darba devēji izmanto darbinieku nezināšanu.

 

"Darba devējam ir jāievēro likuma normas, savukārt darbiniekam ir jāzina savas tiesības, bet mūsu uzdevums ir izprast abas puses," norāda L.Pētersone.


Viņa stāsta, ka visbiežāk cilvēki nāk pēc padoma, kā rīkoties, ja netiek samaksāta darba alga. Ir daudz cilvēku, kuriem darba alga vēl nav samaksāta par pagājušo gadu.

 

L.Pētersone min arī kādu pozitīvu piemēru no Gulbenes novada.

 

"Šovasar uz konsultatīvo centru bija atbraukušas divas gulbenietes, kurām bija beigušās darba tiesiskās attiecības. Visi dokumenti bija izsniegti, bet nauda nebija izmaksāta, vienai apmēram tūkstoš latu, otrai mazliet mazāk.Viņas atbrauca un lūdza padomu, ko darīt. Pirmais, ko izdarījām, palīdzējām viņām uzrakstīt pirmstiesas brīdinājuma vēstuli šim darba devējam. Vēstulē norādījām, ja 30 dienu laikā nauda netiks izmaksāta, tad būsim spiestas vērsties tiesā. Pēc nedēļas vai divām sievietes man zvanīja un teica, ka nauda ir samaksāta," stāsta L.Pētersone.

 


Viņa norāda, ka konsultatīvajos centros tiek sniegta informācija, doti padomi, rakstīti prasību pieteikumi tiesai, bet, piemēram, tiesā cilvēkam pašam sevi ir jāpārstāv.


Ja kādam iedzīvotājam ir radušies jautājumi sakarā ar darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem, tad viņi var doties uz konsultatīvo centru Valmierā, Rīgas ielā 10. (Pieņemšanas laiki pirmdienās un ceturtdienās ir no pulksten 10.00 līdz 14.00, bet otrdienās - no pulksten 14.00 līdz 18.00, vai zvanīt L.Pētersonei uz mobilo tālruni 20222326.

 

"Konsultēties var ne tikai arodbiedrību biedri, bet ikviens, kuram ir kādi jautājumi," norāda L.Pētersone.

 

Cilvēki prom no arodbiedrībām neiet

Arodbiedrību savienības priekšsēdētājs P.Krīgers "Dzirkstelei" norāda, ka viņu brauciena mērķis ir apskatīties kā reģionos dzīvo cilvēki, kā arī apskatīties kāda ir situācija ar arodbiedrībām.

 

"Situācija ar arodbiedrības tieši Gulbenes novadā ir stabilizējusies. Cilvēki prom no arodbiedrībām neiet. Tas ir labi. Mēs esam ieinteresēti, lai arodbiedrības attīstītos novadā, lai būtu sociālais dialogs ar darba vadītājiem, lai tiktu slēgti koplīgumi un lai cilvēki strādātu daudz maz sakārtotā vidē un lai viņiem nebūtu jāizjūt papildus stresi un neskaidrības," stāsta P.Krīgers.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas