Strādāt un saņemt pensiju kļūs neizdevīgi

Otrdien valdība ar sociālajiem partneriem konceptuāli vienojusies, ka šogad ar 1.jūliju neapliekamais minimums tiks samazināts no 90 līdz 45 latiem, savukārt iedzīvotājiem ar augstākiem ienākumiem tiks piemērota papildu likme. Nākamgad valdība plāno pilnībā pāriet uz progresīvo ienākumu nodokli. Valdība vienojusies arī samazināt minimālo algu no 180 līdz 140 latiem. 

Saeimā vēl lems


"Likums līdz šim paredzēja, ka visas pensijas neatkarīgi no tā, uz kādu likumu pamatojoties katra pensija ir piešķirta, tiek apliktas ar nodokli. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā no visa veida pensijām - vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijām un citām pensijām, ja pensijas apmērs mēnesī pārsniedz 165 latus jeb 1980 latus gadā," "Dzirksteli" informē Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļas vadītājas vietniece, Nodokļu maksātāju konsultāciju daļas priekšniece Irina Markova. 


Ir izņēmuma gadījumi 
Ja persona, kurai ir piešķirta pensija, ir arī invalīds vai politiski represēta persona, noteikts vēl papildu atvieglojums. Pirmās un otrās grupas invalīdam mēnesī 108 lati un gadā 1296 lati, trešās grupas invalīdam - mēnesī 84 lati un gadā 1008 lati, politiski represētai personai mēnesī 108 lati un gadā 1296 lati.


Piemēram, piešķirta pensija 180 latu apmērā. Vispārējā gadījumā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā šādi: (180 - 165 lati) x 23 procenti = 3,45 latu apmērā. Bet, ja tāda pati pensija aprēķināta trešās grupas invalīdam, nodoklis nebūs jāmaksā (180 - 165 lati - 84 lati = 0 ).

 

Lai piemērotu nodokļa papildu atvieglojumu par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, algas nodokļa grāmatiņā ir jābūt ierakstam, ko izdara Valsts ieņēmumu dienestā teritoriālā iestādē pēc nodokļa maksātāja deklarētās dzīvesvietas.


Papildu atvieglojuma piemērošanai nestrādājošam pensijas saņēmējam algas nodokļa grāmatiņa ir jāiesniedz iestādē, kas izmaksā pensiju - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Aizsardzības ministrijā, Iekšlietu ministrijā, Prokuratūrā vai citās iestādēs, bet strādājošam pensijas saņēmējam tā ir jāiesniedz darba devējam.


Par jebkura veida pensijas piešķiršanu ir jābūt ierakstam algas nodokļa grāmatiņā. 
 
 
Kopš 1.janvāra personām, kam pensija ir mazāka par 165 latiem mēnesī (tādējādi netiek pilnībā izmantots pensionāram noteiktais neapliekamais minimums), bet ir arī cita veida ienākumi, kas apliekami ar nodokļiem, situācija būs redzama, Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tad var veikt ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķinu, attiecinot neizmantoto atvieglojuma daļu uz citiem ienākumiem. 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas