Svaigpiena ražotājiem un pircējiem samazina administratīvo slogu

Lai samazinātu administratīvo slogu gan svaigpiena ražotājiem, gan piena pircējiem - pārstrādātājiem, turpmāk, lai piedalītos svaigā piena pārdošanā, nebūs nepieciešamas piena realizācijas atļaujas, kā arī piena pircējs pats nodrošinās piena paraugu ņēmēju mācības.

Līdz šim bija noteikts, ka mācību kursu var apgūt tikai Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Ja Ministru kabinets apstiprinās Zemkopības ministrijas noteikumus, tad piena pircējam tiks dota iespēja pašam izlemt, kādā veidā un kur mācīt pārtikas uzņēmumā strādājošos piena paraugu ņēmējus.

 

"Visi svaigpiena ražotāji tiks iekļauti aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" vienotajā svaigpiena kvalitātes elektroniskajā datu bāzē. Ja saimniecībā konstatēs pārkāpumus dzīvnieku veselības, novietnes higiēnas vai svaigpiena kvalitātes jomā, datu bāzē tiek pievienotas norādes par svaigpiena realizēšanas aizliegumu," informē vecākā referente Viktorija Kalniņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas