Tagad pensija atkarīga no sociālā nodokļa nomaksas

Ar šī gada 1.janvāra apdrošināšanas stāžā, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju, darba ņēmējam varēs ieskaitīt tikai tos darba periodus, par kuriem sākot ar šī gada 1.janvāri darba devējs būs veicis obligātās iemaksas (sociālais nodoklis).

Madonas reģionālās nodaļas Gulbenes Klientu apkalpošanas centra vadošā inspektore Inese Zelča skaidro, ka pensijas kapitāls valsts vecuma pensijai, izdienas pensijai un apgādnieka zaudējuma pensijai darba ņēmējam veidosies tikai no darba devēja faktiski veiktajām obligātajām iemaksām.

 

Savukārt pārējiem apdrošināšanas veidiem (invaliditātei, bezdarbam, slimībai un citiem) darba ņēmējs arī pēc 2011.gada 1.janvāra būs apdrošināts neatkarīgi no tā, vai darba devējs faktiski būs veicis obligātās iemaksas vai nebūs. Darba stāža aprēķināšana par periodu līdz 2010.gada 31.decembrim nemainās.

 

Labklājības ministrija informē, ka ir sagatavoti grozījumi likumā par valsts pensijām, kas paredz pensionēšanās vecuma paaugstināšanu līdz 65 gadiem gan vīriešiem, gan sievietēm. Sākot ar 2016.gadu, tas pakāpeniski tiks paaugstināts par pusgadu, līdz 2021.gadā pensionēšanās vecums sasniegs 65 gadus.


Līdz ar vispārējā pensionēšanās vecuma paaugstināšanos attiecīgi pieaugs arī pensionēšanās vecums tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības pensionēties piecus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma (tas ir piecu un vairāk bērnu vecākiem, bērna invalīda vecākiem, politiski represētiem cilvēkiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem). Arī šiem cilvēkiem pensionēšanās vecums pakāpeniski pieaugs sākot ar 2016.gadu, līdz 2021.gadā tas sasniegs 60 gadus. Ar 2016.gadu plāno arī paaugstināt arī minimālo apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 15 gadiem. Šie grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas