Talkā paveic daudz labu darbu

Pagājušajā sestdienā Lielajā talkā arī mūsu novadā talkoja daudz cilvēku. Par sakopšanu un teritoriju labiekārtošanu cilvēki gādāja visās novada malās. Jāpiebilst, ka, piemēram, skolas, kā arī citas iestādes un uzņēmumi bija izvēlējušies talkot arī citās dienās - pirms vai pēc Lielās talkas.

Gulbenes novada Lielās talkas koordinators Alvils Pētersons stāsta, ka kopumā mūsu novadā uz poligonu nogādātas apmēram 30 tonnas Lielās talkas laikā savākto atkritumu. A.Pētersons stāsta, ka atkritumus centušies uzreiz arī nogādāt uz poligonu, lai neveicinātu tādu praksi, ka cilvēki pieliek klāt savus maisus ar atkritumiem. Tomēr, ja maisi vēl kaut kur ir palikuši neaizvesti, A.Pētersons aicināja ziņot viņam.  

A.Pētersons saka paldies ikvienam, kurš piedalījās Lielajā talkā. Viņš stāsta, ka visās pārvaldēs tika aktīvi talkots, dažās vietās pat īpaši kuplā skaitā. "Liels paldies arī skolām un skolēniem - viņi paveica ne mazu darbu. Jāsaka paldies arī jauniešiem, kas nebija reģistrējušies talkai, bet devās vākt atkritumus gar Spārītes parka malu. Tā bija ļoti laba iniciatīva no viņu puses. Prieks, ka arī iestādes un uzņēmumi iesaistījās talkošanā. Īpašs paldies jāsaka visiem tiem talkas vadītājiem, kas nav pašvaldības darbinieki, bet gan privātpersonas," saka A.Pētersons.

 

Talcinieki pēc talkas esot atzinuši, ka atkritumu tomēr paliekot mazāk - kā nekā Lielā talka taču notiek jau kuro gadu un katrreiz par kādu sakoptu un tīru vietu kļūst vairāk.

 

"Prieks, ka šī talka vairs nav vienkārši atkritumu savākšana, bet cilvēki cenšas arī sakopt kādu stūrīti, iekārtot kādu atpūtas vietu, kaut ko labiekārtot - visi šie darbi vairāk bija veikti ar nākotnes skatījumu. Pagājušajā gadā labs piemērs bija Galgauskas baznīcas apkārtnes sakopšana, šogad šādu piemēru jau bija daudz vairāk. Ļoti cītīgi pastrādāja kalnenieši, sakopjot parku, ceļmalas, estrādi, izzāģējot nogāztos kokus atjaunojot šūpoles, smilšu kasti un futbola laukumu, un beigās vēl paši spēlēja futbolu līdz pat vakaram," stāsta A.Pētersons.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas