Tiesājas renovētās mājas dēļ

Vidzemes rajona tiesā Gulbenē 24.aprīlī bija paredzēts skatīt akciju sabiedrības “Swedbank” civilprasību pret SIA “Gulbenes nami” par parāda piedziņu.

Par to liecina tiesu portāla informācija. Taču sēde tika pārcelta - “Dzirkstelei” saka SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns. Viņš apstiprina, ka prasība pret uzņēmumu ir saistīta ar joprojām līdz galam neatrisināto situāciju par bankas kredīta atmaksu sakarā ar daudzdzīvokļu mājas renovāciju Gulbenē, Rīgas ielā 32.

“Pagaidām man nav, ko komentēt,” saka R.Korns.

Situācija ar bankas kredītu, kas ņemts minētās dzīvojamās mājas renovācijai, ir samilzusi kopš 2015.gada, kad par maksātnespējīgu tika atzīts iepriekšējais šīs mājas apsaimniekotājs – SIA “Energopārvalde”. Toreiz atklājās, ka iedzīvotāji savos maksājumos firmai ar tās starpniecību bija kārtojuši savas kredītsaistības, bet “Swedbank” naudu nesaņēma. Banka prasīja, lai no jauna tiktu samaksāta kredīta daļa, kas jau bija maksāta “Energopārvaldei”. Konflikts, kā izrādās, līdz galam nav atrisināts, kaut māju Rīgas ielā 32 kopš 2016.gada jau apsaimnieko SIA “Gulbenes nami”.

“Swedbank” iepriekš “Dzirkstelei” paudusi, ka šādas problēmas esot tikai ar vienu vienīgu māju un tā ir Gulbenē.

2012.gadā uz 25 gadiem mājas iedzīvotāji Gulbenē, Rīgas ielā 32, uzņēmās atmaksāt bankai kredītu, kas tika ņemts savas mājas renovācijai. Projekta realizācija izmaksāja 67 tūkstošus latu, no kuriem 35,5 tūkstoši latu bija no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet pārējais – pašu iedzīvotāju ieguldījums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas