Tiesāšanās par Stāmerienas pili turpināsies 2

Andrejs Vīcups: “Pils ir mana dzīvesvieta un es to nevēlos mainīt.”

Savulaik par Stāmerienas pili uzsāktā pagasta padomes tiesāšanās ar nomnieku – SIA “Zeltaleja 1” tās pārstāvja pils iedzīvotāja Andreja Vīcupa personā – neko nav mainījusi. Vienīgā atšķirība – tagad pagasta padomes juridiski uzsākto strīda situāciju ir mantojusi Gulbenes novada dome. Tajā “Dzirkstelei” pagaidām atteicās komentēt notiekošo Stāmerienas pils sakarā. No komentāriem atturējās arī Stāmerienas pagasta pārvaldnieks Ainārs Brezinskis. 

Tiesu izpildītāja nesteidzas

Zvērinātā tiesu izpildītāja Guna Danga “Dzirkstelei” apstiprināja, ka no Stāmerienas pagasta padomes ir saņēmusi tiesas izpildrakstu par SIA “Zeltaleja 1” izlikšanu no pils telpām. Šim procesam nav noteikti termiņi. G.Danga arī atzina, ka izpildīt viņai doto uzdevumu ir sarežģīti, jo pilī neesot SIA “Zeltaleja 1” mantas, tur atrodoties tikai fiziskas personas (šajā gadījumā A.Vīcupa) manta. Uzņēmuma adrese esot Rīgā, tāpēc korespodence jāsūta uz turieni. Alternatīva, kā uzsver viņa, varētu būt sludinājums “Latvijas Vēstnesī”.  

Ir daudz dažādu tiesas lēmumu

A.Vīcups “Dzirksteli”  informē, ka  informācija, ka viņam jāatstāj Stāmerienas pils, neatbilst lietu faktiskajam stāvoklim. “Ir stājušies spēkā divu tiesu (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta un Administratīvās apgabaltiesas) nolēmumi, kas nosaka to, ka Stāmerienas pils ir mana dzīvesvieta un ir atceļams Stāmerienas pagasta padomes 2005. gada 25. februāra lēmums par dzīvesvietas pieraksta anulēšanu. Ar manu dzīvesvietu Stāmerienas pilī saistītos jautājumus un to likumību savā galīgajā 2003. gada 9. jūlija nolēmumā ir norādījusi arī Vidzemes apgabaltiesa. Savukārt ir stājies spēkā tiesas nolēmums ar kuru atcelts nomas līgums, ko Stāmerienas pagasta padome 1998. gadā noslēgusi ar SIA “Zeltaleja 1”,” apgalvo viņš.

A.Vīcups uzsver, ka attiecībā  uz viņa dzīvesvietu tiesu nolēmumi ir galīgi. “Tāpēc savu dzīvesvietu nevēlos mainīt. Toties SIA “Zeltaleja 1” joprojām turpinās tiesvedība ar Stāmerienas pagasta padomi par privatizācijas ierosinājumu, kurš pagasta padomē tika iesniegts jau 2000. gada 28. decembrī un kura sakarībā pagasta padomes galīgais lēmums, pēc ilgas vilcināšanās, tika pieņemts tikai 2006. gada 25. oktobrī,” skaidro viņš. A.Vīcups arī uzsver, ka viņa darbošanās pilī pierāda, ka savu sākotnējo mērķi – Stāmerienas pils un parka restaurāciju, kā arī to pilnvērtīgu iesaistīšanu kultūras apritē, viņš nav atmetis.  

Par pils nākotni

Domājot par Stāmerienas pils nākotni ekonomiskās krīzes laikā, A.Vīcups uzsver, ka “kultūrai, tanī skaitā kultūras pieminekļiem, finansējuma nodrošināšana nav valsts un diemžēl arī pašvaldību prioritāšu sarakstā”. Kā uzsver viņš “attiecīgi izdarāms secinājums arī par pils un parka nākotni - ja nepārtraukti netiks ieguldīti līdzekļi (neraugoties uz dažādiem aizliegumiem to joprojām turpinu darīt), kas radītu iespēju Stāmerienas pilij un parkam nonākt tajā attīstības punktā, kas ļautu sabalansēt apsaimniekošanas izdevumus un ieņēmumus, tad perspektīva nav no rožainākajām”.

Viņš piesauc negatīvus piemērus Gulbenes novadā. “Jaungulbenes un Kalnienas muižu pilis! Pat ekonomiskā uzplaukuma apstākļos šajos objektos nav ieguldīti pienācīgi līdzekļi un rezultāts ir bēdīgs. Varu izteikt tikai pieļāvumu, ka patiesais šo objektu saimnieku mērķis, iespējams, nav to atjaunošana atbilstoši kultūras pieminekļa statusam,” saka A.Vīcups. Viņš cer, ka ar Gulbenes novada domi “būs iespējams atjaunot sadarbību ar pašvaldību dažādu jautājumu risināšanā, kura sekmīgi tika uzsākta 1998. gadā, bet mainoties pašvaldības vadībai 2002.gadā, tā šo līgumu nav uzskatījusi par sev saistošu un attiecīgi arī sadarbību ir apturējusi”.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Vika

Nu Stāmerienas pils, salīdzinājumā ar dažu privātmāju, tāda būdiņa vien ir.

pirms 11 gadiem, 2009.08.10 21:17

Ir gan jauki vienam otram - dzīvesvieta ir pils. Kā to saprast? Vai Vicups ir bijis tik bagāts, ka nopircis sev pili? Tad jau saimnieks vinš ir slikts, jo nekas jau nav mainījies, kopš padomju laikiem. Tad jau viņam īrenav jāmaksā, bet ka būs, kad būs īpašuma nodoklis jāmaksā? Man gan šķiet, ka tā pils drīz sabruks. Bezspēcīga gan mums tā pašvaldība. viens nomnieks uzliek mīksto... redziet, te viņa dzīvesvieta... smiekli nāk... jums ne?

pirms 11 gadiem, 2009.08.10 16:57

Vietējās ziņas