Tiesībsargs: "Žēl, ka 21.gadsimtā atsevišķās tiesību jomās sievietes joprojām ir īpaši apdraudētas"

Vēl aizvien pastāv atsevišķas tiesību jomas, kurās sievietes tiek diskriminētas, secinājis tiesībsargs Juris Jansons. Tiesībsargs, būdams Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības institūciju tīkla biedrs, Sieviešu dienas kontekstā vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz iepriekšējos periodos veikto izpēti par sieviešu diskrimināciju darba vidē.

"Man ir žēl, ka 21.gadsimtā mums joprojām ir jāizdala atsevišķas sieviešu tiesības, kas pierāda, ka šī sabiedrības grupa ir īpaši apdraudēta. Sievietes nedrīkst tikt diskriminētas. Sabiedrībā ir jāpastāv dzimumu līdztiesībai. Es iestājos par dzimumu līdztiesību un mudinu sabiedrību darīt to pašu!" uzsvēra Jansons.

Jau 2012./2013.gadā tiesībsargs aptaujāja darba devējus un mazu bērnu māmiņas par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās. No daudzu respondenšu sniegtajām atbildēm bija secināms, ka pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma darba vieta viņām netika saglabāta - 8% respondenšu tika pazeminātas amatā, 4% - saņēma darba līguma uzteikumus, 4% - piespiedu kārtā parakstīja vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 3% - piespiedu kārtā parakstīja dokumentus par aiziešanu no darba pēc pašas vēlēšanās. Tāpat 9% no aptaujas dalībniecēm norādīja, ka pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma atšķirībā no visiem pārējiem uzņēmuma darbiniekiem viņām tika samazināts atalgojums. Aptaujā tika konstatēts, ka 43% mazu bērnu māmiņas ir saskārušās ar darba devēja netaisnīgu (diskriminējošu) attieksmi ģimenes stāvokļa vai bērnu dēļ.

Savukārt 2016. gada nogalē veiktā aptauja rāda, ka 28% respondenšu un 13,9% respondentu atzīmēja, ka savā darbavietā ir saskārušies ar netaisnīgu (diskriminējošu) attieksmi ģimenes stāvokļa dēļ. Diskriminācijas gadījumā darba vietā ģimenes stāvokļa dēļ vairums respondenšu (168 atbildes) nav mēģinājušas aizstāvēt savas tiesības. 99 respondentes konfliktu ar darba devēju risināja savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Deviņas aptaujas dalībnieces vērsās arodbiedrībā, trīs - Valsts darba inspekcijā un viena sieviete vērsās tiesā.

Jansons uzsvēra, ka Starptautiskā sieviešu diena ir skaisti svētki, kuros priecāties par sievietēm, dāmām, lēdijām, kā nu kuram tīk viņas dēvēt, taču šodien īpaši tiek vērsta sabiedrības uzmanība uz sieviešu tiesībām būt sabiedrībā, baudīt tādas pašas tiesības kā vīriešiem, kā arī būt atbilstoši novērtētām, izslēdzot jebkādus diskriminējošus apstākļus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas