Tiksies seniori

Gulbenes kultūras centrā rīt, 29.oktobrī, pulksten 10.00 notiks atklātā biedrības “Atspulgs 5” valdes sēde, informē novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.

Kopā sanākšanas reizē ar senioriem tiksies Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns” žurnāliste, Balvu novada pensionāru biedrības vadītāja Zinaīda Logina, kura runās par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu pozitīvo domāšanu un kustību. Būs muzikāls sveiciens no jubilāriem - līnijdeju kolektīva “Leno”.


Par Latvijas Pensionāru federācijā pieņemto lēmumu aktualizēšanu runās biedrības “Atspulgs 5” valdes priekšsēdētājas vietniece un Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle Mirdza Kušķe. Par 1.novembra pasākumu Rīgā un aktualitātēm biedrības “Atspulgs 5” darbībā informēs Anna Vīgante. Pie mūsu novada senioriem viesosies arī seniori no Apes novada.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas