Tirgiem novadā savi noteikumi

Gulbenes novada dome ir izstrādājusi saistošos noteikumus "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā". Tie stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas.

Pagaidām vienīgi Lizumā, Litenē un Stāmerienā ir vairākas ar pašvaldību saskaņotas ielu tirdzniecības vietas. Pārējos pagastos, kā arī Gulbenē ir pa vienai tirgus norises vietai.

 

Novada dome savos izstrādātajos noteikumos paredz, ka jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā ir jāvēršas ar iesniegumu novada domē, norādot zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, iecerētā tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.


Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas iesniedzējs izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu. Izvērtējot šo projektu, pašvaldībā tiek lemts par tirgus statusa piešķiršanu. Turklāt jaunā tirgus pārvaldītāja pienākums būs izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas