Tirzas pagastā iedzīvotāji vairāk nekā gadu iztiek bez ūdens

"Dzirksteles" redakcijā vērsās izmisuši Tirzas pagasta iedzīvotāji Olga Karpoviča un Mārtiņš Balodis, lai palīdzētu viņiem atrisināt ieilgušo problēmu ar akas remontu. Pavasarī jau apritēs divi gadi kopš brīža, kad viņi lūguši palīdzību pagastā, bet līdz šim brīdim nekas neesot noticis.

Līdz šim nekas nav darīts O.Karpoviča stāsta, ka kanalizācija viņu astoņu dzīvokļu dzīvojamajā mājā Tirzā nestrādā un akas ūdens nav lietojams uzturā, arī pati aka brūk kopā.

 

"Vairāk nekā pirms gada rakstījām iesniegumu pagastā, lai palīdz. Saņēmām arī atbildi, kurā pagasta saimniekam Česlavam Barkovskim ir uzdots organizēt neatliekamos darbus kanalizācijas sistēmas sakārtošanā un akas remontam," stāsta O.Karpoviča un rāda "Dzirkstelei" pagasta rakstisko atbildi uz mājas iemītnieku iesniegto iesniegumu.

 

Nu jau ir pagājis vairāk nekā gads, bet nekas nav darīts. Mājas iemītniece atceras, ka, pēdējo reizi smeļot ūdeni, tajā peldējuši balti tārpi. Labi, ka ir kaimiņš, kurš atļaujot smelt ūdeni no viņa akas, citādāk pat nevarot iedomāties, kas būtu, bet arī izpalīdzīgais kaimiņš neesot nekāds šīs problēmas atrisinājums.

 

"Ūdens mums nav, tualete nedarbojas. Nezinām, ko darīt un pie kā vēl vērsties pēc palīdzības," izmisumā stāsta O.Karpoviča.

 

Otrs mājas iemītnieks M.Balodis piebilst, ka ir runājuši arī ar pagasta saimnieku Česlavu Barkovski, bet situācija nav mainījusies. O.Karpoviča saka, ka centušies otrreiz iesniegt pagastā iesniegumu par šo situāciju, bet tas neesot pieņemts, jo lieta jau esot izskatīta.

 

Sola, ka viss būs kārtībā

"Dzirkstele" sazinājās ar Tirzas pagasta priekšsēdētāju Māri Raģeli un saimnieku Česlavu Barkovski. Pagasta saimnieks solīja, ka ir cerība, ka oktobrī aka būšot kārtībā.

 

"Rīkojums man ir nodots, un pašlaik es ar šo jautājumu nodarbojos," saka Č.Barkovskis.


M.Raģelis "Dzirkstelei" skaidro, ka šis jautājums tiek risināts un līdz ziemai viss būs kārtībā.

 

"Ir problēmas šai akai dabūt attiecīgus grodus, jo tā ir aka ar koka grodiem, tāpēc ir jautājums par jaunas akas rakšanu. Septembra beigās solīja ierasties firma, kura šādas akas rok visā Latvijā. Arī kanalizācija tiks tīrīta un sakārtota," stāsta M.Raģelis.

 

Taču nama iemītnieks M.Balodis tikai vakar to uzzināja no "Dzirksteles". Līdz šim pagasts nav informējis iedzīvotājus, kad un kā tiks veikts akas remonts.
Pagasta priekšsēdētājs piebilst, ka šai problēmai ir arī otra puse.

 

"Cilvēkiem ir emocijas, un viņi var vaimanāt un vainot pagastu, bet, cik zinu, tad šajā mājā no astoņiem dzīvokļiem tikai trīs ir pašvaldības. Viņi pagastam līdz šim brīdim nav maksājuši par mājas apsaimniekošanu, tad man ir jautājums, no kā lai pagasts ņem naudu, lai veiktu kopējus mājas remontdarbus."

 

Taču O.Karpoviča saka, ka privatizēto dzīvokļu iemītnieki ir gatavi arī samaksāt par darbu, lai viņiem tāpat kā citiem cilvēkiem arī ir nodrošinātas elementāras pamatvajadzības.


M.Raģelis "Dzirkstelei" solīja, ka aka tiks salabota, jo vides sakārtošana ir pagasta interesēs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas