Tirzas pamatskola vēlas turpināt iesākto

Novada domes sēdē deputātu atbalstīja Tirzas pamatskolas dalību Sorosa fonda projektu konkursā

Sorosa fonds - Latvija turpina uzsākto iniciatīvu „Pārmaiņu iespēja skolām" un izsludina otrās kārtas konkursu. Tas paredz atbalsta sniegšanu mazo skolu pārveidei par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas izglītības, kultūras, nodarbinātības un sociālā atbalsta centriem.


Tirzas pamatskola jau ir piedalījusies šī konkursa 1.kārtā un tagad vēlas turpināt iesāktās aktivitātes un piedalīties 2.kārtā.


Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece norāda, ka projekta 1.kārta tika īstenota un piedalīšanās 2.kārtā būtu tikai loģisks turpinājums iesāktajām aktivitātēm.

S.Ziepniece uzsver, ka ir vairākas aktivitātes, kuras skola vēlas turpināt realizēt. Proti, tiktu rīkoti semināri un radošās darbnīcas, organizētas dzīvesprasmju darbnīcas ģimenēm, tiktu rīkots arī otrais iedzīvotāju forums. Ir iecere pilnveidot skolas internāta un pirmsskolas diennakts grupas infrastruktūru un vidi. Projekta atbalsta gadījumā tiktu realizētas motivācijas programmas dažādām mērķgrupām, lai celtu lauku cilvēku pašapziņu un uzdrīkstēšanos. Savukārt dzīvesprieka programmu īstenošana attiecas uz veciem cilvēkiem. Ir vēlme turpināt viņus iesaistīt dažādās aktivitātēs, lai viņu ikdienu padarītu krāsaināku.


"Vēlamies dot arī otru iespēju cilvēkiem ar nepabeigtu vidējo vai pamatizglītību iegūt izglītību. Mēs jau īstenojam tālmācības programmu tiem, kas nav ieguvuši pamatizglītību. Šobrīd tajā mācās pieci cilvēki, tajā skaitā viens, kas dzīvo Anglijā," norāda S.Ziepniece.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas