Trūcīgo personu skaits joprojām palielinās 9

Sociālajai aizsardzībai plāno tērēt gandrīz pusotru miljonu latu
Kopā pabalstiem un sociālajai palīdzībai šogad ir plānots tērēt 521 570 latus, bet kopumā sociālajai aizsardzībai šogad novada budžetā plānotais finansējums ir 1 445 844 lati un tas veido 10,01 procentu no budžeta izdevumiem.

Sociālajai jomai palielināts finansējums par vairāk nekā 100 tūkstošiem latu salīdzinājumā ar pagājušajā gadā izlietotajiem līdzekļiem. Par to informē Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītāja Marija Kalvāne.  

Finansējums ir palielināts

M.Kalvāne norāda, ka visvairāk - 349 916 lati paredzēti pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kurus piešķir par trūcīgām atzītām ģimenēm vai personām, 44 546 lati - dzīvokļa pabalstiem, un 50 722 lati - sociālajai palīdzībai, kuru piešķir personām (ģimenēm) pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

 

"Tas ir pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā, pabalsts audžuģimenēm, kā arī apbedīšanas pabalsts," skaidro M.Kalvāne.


Viņa stāsta, ka trūcīgo personu skaits joprojām palielinās. Februārī no jauna 330 personām piešķirts trūcīgas personas statuss, līdz ar to šobrīd novadā šim statusam atbilst 2725 personas. Tas pārsniedz 10 procentus no kopējā iedzīvotāju skaita Gulbenes novadā.

 

Kad iedzīvotājs ir trūcīgs?

M.Kalvāne atgādina, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka, kad persona ir atzīstama par trūcīgu. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, tā nav noslēgusi uztura līgumu, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, kā arī persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz 6 mēnešiem, pārējos gadījumos - uz 12 mēnešiem.


Par ienākumiem nav uzskatāmi, piemēram, pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti, sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī nauda, kas iegūta no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums. Par īpašumu nav uzskatāmi, piemēram, dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, kā arī zeme, mežs, viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.

 

Fakti
349 916 lati paredzēti GMI pabalstiem


44 546 latus plāno tērēt dzīvokļa pabalstiem


50 722 latus personām, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Pievieno komentāru

Komentāri 9

Šie spriedumi vienkārši ir apbrīnojami - kārtīgus darbiniekus, lūk, nevarot, atrast, bet bezdarb nieku pilns... Kur tādi spriedēji rodas? Ir vietas, no kurām cilvēkus atlaiž bez jebkādas izvērtēšanas, kurš labāk strādā. Atlaiž tos, kuri atļaujas ieteikt, kā strādāt labāk, patur tos, kuri klusē un bez ziepēm lien. Ir vietas, kur konkursus uzrīko tāpēc, ka jārīko, bet pieņen darbā ne jau labāko un piemērotāko, bet kādu radinieku. Ir vietas, kur norāda kvalifikāciju ar bezmaz maģistra grādu un daudzām svešvalodām, bet piedāvā 200 Ls uz rokas. Ar labiem, izglītotiem, kvalificētiem cilvēkiem šobrīd izrīkojas kā katram ienāk prātā. Un tas viss tepat pie mums vien notiek. TĀPĒC NEVAJAG KULT TUKŠUS SALMUS, KA NEVIENS NEGRIB STRĀDĀT. Cilvēki grib strādāt, tikai par savu algu grib paēst, apģērbties un nomaksāt NENORMĀLOS maksājumus.

pirms 9 gadiem, 2011.03.21 19:41

A

Pēdējos 20 gados viss notiek no otra gala. Jāsāk ar to,kādi darba pienākumi, vai tos spēs labi pildīt. Pēc tam,kāda būs alga. Katra alga IR JĀNOPELNA.

Kundze cienījamos gados noteikti ir piemērotāka auklītes darbam. Kandidātus nevariet atrast, jo ievērojama daļa cilvēku vienkārši negrib strādāt, jo eksistenci nodrošina valsts un pašvaldība (mūsu nodokļi). Tāds paradokss mūsu sabiedrībā ir: daudz bezdarbnieku, bet kārtīgs darbinieks jāmeklē ar uguni.

pirms 9 gadiem, 2011.03.21 13:45

d

;))tieši pensionāru arī meklēju vai vizmaz gados nevis jaunas meitenītes kas visu dienu skatās televizoru vai sēž netā un vēl atved kādu draudziņu mājās.

pirms 9 gadiem, 2011.03.20 17:49

vērotāja

no cenām jau trūcīgo statuss nav atkarīgs.....:)

pirms 9 gadiem, 2011.03.20 15:04

to e !

Bet kāpēc tu domā,ka cilvēks nav spējīgs normāli maksāt auklītei--ir! cita runa,ka nevar jau patiešām sameklēt uzticamu cilvēku,kuram var uzticēt bērnu,par pensionāriem runājot,nu ne katrs arī auklēs bērnus,bet tieši pensionārs--kārtīgs ,protams,būtu pats labākais variants!

pirms 9 gadiem, 2011.03.20 14:29

e

Un cik tad maksāsi auklītei? Ko viņai atrisinās šī nauda? Diezin vai gribēsi par auklīti pensionētu cilvēku gados, un, ja gribēsi, tad prasīsi sazin ko... Ja par auklīti gribi cilvēku, kurš uzņemas atbildību par bērnu un daudz ar bērniņu darbojas, laikam jau atalgojumam ir nozīme.

pirms 9 gadiem, 2011.03.20 12:23

d

jā interesanti gan- tik daudz cilvēku bez darba un bez iztikas,bet es ilgi meklēju auklīti un nekā.

pirms 9 gadiem, 2011.03.20 12:08

Lai tikai liek klāt cenas visam....un šo cilvēku būs vēl vairāk.

pirms 9 gadiem, 2011.03.20 11:36

Vietējās ziņas