Trūcīgo – vairāk nekā pērn 2

Salīdzinot ar pagājušā gada šo pašu laika periodu, trūcīgo skaits gada laikā nedaudz palielinājies, jo pērn šajā laikā periodā (desmit mēnešos) bija 706 trūcīgas personas, bet šobrīd – 711.

Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva.

Ar jauno gadu stāsies spēkā grozījumi
A.Beļajeva stāsta, ka šogad desmit mēnešos pabalstos kopumā ir izmaksāti 258 596,01 eiro:  pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai - 74 259,24 eiro, dzīvokļa pabalsts - 72 636 eiro, pārējie pabalsti – 111 700,77 eiro, tajā skaitā pabalsts veselības aprūpei - 12 735,07 eiro.

Pabalsts veselības aprūpei šogad izmaksāts 258 ģimenēm (333 personas).

“Uz veselības aprūpes pabalstu šajā gadā var pretendēt pensionārs vai invalīds, kura ģimenē ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro; ģimene, kurā audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 eiro; trūcīgas ģimenes,” atgādina A.Beļajeva.

Ar 2017.gada 1.janvāri stāsies spēkā grozījumi un šo pabalstu varēs pieprasīt pensionāri, invalīdi, ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kuru ienākumi nepārsniedz 60 procentus no valstī noteiktās minimālās darba algas - 228 eiro.

Izmaksā pabalstus
Šogad izmaksāts pabalsts bērna sagatavošanai skolai (jūlijā un augustā)- 2460 eiro. Šo pabalstu saņēmušas 55 ģimenes (82 bērni).
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā izmaksāts 24 ģimenēm par kopējo summu 6118,34 eiro, tajā skaitā stihiskas nelaimes gadījumā - 3660 eiro 11 ģimenēm, pārējos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos - 2458,34 eiro 13 ģimenēm, pabalsts audžuģimenēm - 75 200,67 eiro, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās - 14 916,85 eiro.

Sociālais dienests desmit mēnešos izmaksājis materiālo palīdzību: bērna piedzimšanas pabalstu 164 gadījumos - par kopsummu 24 700 eiro, materiālā palīdzība 80 un vairāk gadus sasniegušām personām (jubilāriem nozīmīgās jubilejās) - 252 personām 5990 eiro.

Novembrī tiek izmaksāts pabalsts 50 eiro politiski represētajām personām, savukārt decembrī – tikpat liels pabalsts - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām.

Fakts
Desmit mēnešos Gulbenes novadā pabalstos izmaksāti gandrīz 260 000 eiro

Pievieno komentāru

Komentāri 2

trūcīgais

a ko mūšu valdība gaidijā kā būs mazāk.pagaidat tas ir tikai sākums

pirms 4 gadiem, 2016.11.22 07:52

:(

Bēdīgākais tas, ka nabadzība rada gan materiālo, gan gara nabadzību:( ... un nevajag putrot trūkumu ar nabadzību. Trūkums nav netikums.

pirms 4 gadiem, 2016.11.22 18:20

Vietējās ziņas