Turpina čakli cīnīties ar sniegu pilsētā 1

Gulbenes centrs pamazām kļūst arvien brīvāks no sniega. Čaklajiem darbarūķiem palīgā nācis arī atkusnis. Tomēr šis palīgs vienlaikus arī kaitē. Piemēram, vakar pilsētas gājēju ietves bija kā slidotavas. Gulbenieši, izbraucot no savas pilsētas, patīkami pārsteigti konstatējuši, ka pie mums ielas ir krietni brīvākas no sniega nekā Alūksnē, Balvos, Madonā un pat Valmierā.

Gulbenes pilsētas pārvaldes speciālists saimnieciskajos jautājumos Juris Aleksāns "Dzirkstelei" saka, ka pilsētā turpinās sniega tīrīšana un izvešana. Rīgas iela no sniega atbrīvota posmā no kafitērijas "Pienenīte" līdz Dzelzceļa ielai. Tas paveikts ar novada uzņēmēju un zemnieku palīdzību. O.Kalpaka ielas malās savākti un izvesti, aizstumti aptuveni 70 procenti sniega kalnu posmā no Dzelzceļa līdz Blaumaņa ielai. "Tas vajadzīgs, lai transportlīdzekļi, tostarp satiksmes autobusi, varētu uz šīs ielas samainīties," saka J.Aleksāns. Vienlaikus viņš atvainojas gulbeniešiem, ka nepietiekami sniegs tiek tīrīts pilsētas mazajās ielās.  

Sniegs izvests no 13 pilsētas ielu krustojumiem. "Iepriekš apsekojām pilsētas lielāko daļu ielu krustojumu, par svarīgākajiem atzinām 15, vēl 8 par nākamajiem svarīgākajiem," stāsta J.Aleksāns.

Pašvaldība gādā arī par piebraucamo ceļu tīrīšanu pilsētā pie daudzdzīvokļu māju masīviem, skolām, bērnudārziem, sporta centra, sporta skolas, muzeja, slimnīcas un ātrās palīdzības brigādes telpām. J.Aleksāns piebilst, ka intensīvi noritēja jumtu tīrīšana pašvaldības iestāžu ēkām. Arī šo sniegu veda ārā no pilsētas.

 

Pašvaldībai sniega izvešanā palīdz vairākas firmas - SIA "Gulbenes nami", SIA "Alba", SIA "Rufs". Akciju sabiedrībai "Latvijas autoceļu uzturētājs" pietiek darba pilsētas ielu uzturēšanā vien. Cīņai ar sniegu atvēlētie pašvaldības līdzekļi pilsētā esot jau gandrīz izlietoti, visas cerības uz jauno šāgada budžetu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas