Turpinās labiekārtot atpūtas zonu

Daukstu pagasta pārvalde vēlas turpināt atpūtas zonas labiekārtošanu, šim nolūkam piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzekļus lauku attīstībai. Ideja guvusi akceptu novada domē.

Projekta kopējās izmaksas ir 13 900 lati, plānotais pašvaldības līdzfinansējums - 390 lati no Daukstu pagasta pārvaldes līdzekļiem. Projektu iecerēts realizēt nākamgad. Jau rakstījām, ka Daukstu pagastā ir uzsākta sporta un atpūtas zonas izveide bērniem un jauniešiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas