Turpināsies bērnudārzu renovācija

Gulbenes novada domes finanšu pastāvīgās komitejas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par projekta Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 3.kārtas atbalstīšanu un tālāku virzīšanu.

Attīstības un īpašumu nodaļas projektu vadītājs Jānis Barinskis norādīja, ka projektā ir paredzēts Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības ēkā nomainīt iekšdurvis un siltināt Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādi.

 

"Pirms tam pilsētas bērnudārzos projekta 1.kārtā notika labiekārtošana visos trīs bērnudārzos un 2.kārtā - siltināšana un virtuves un veļas bloku renovācija - iegādātas jaunas iekārtas virtuvei un veļas blokam," stāstīja J.Barinskis.


Deputāti virzīja šo lēmuma projektu izskatīšanai novada dome sēdē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas