Tuvojas Lielā talka 2

Līdz Lielajai talkai ir atlikusi nedēļa. Nākamsestdien, 27.aprīlī, ikviens tiek aicināts pievienoties talkotājiem jau kādā no pieteiktajām talkošanas vietām vai arī vēl pieteikt savu talkošanas vietu.

Lielās talkas mājas lapā kartē tiek atzīmētas arvien jaunas talkošanas vietas. Tās aktīvi tiek pieteiktas arī mūsu novadā. Pilsētā Gulbenes evaņģēliski luteriskā draudze plāno grābt pērnās lapas, sakārtot baznīckalnu līdz pat Krustalīces krastiem. Talkotāji tiek aicināti līdzi ņemt labu omu, cimdus un darbarīkus - grābekļus, lāpstas, zāģus. Talcinieki tiks cienāti ar siltu tēju, gardumiem un siltām pusdienām, kas taps turpat uz vietas. Draudze vēlas sakārtot baznīcas apkārtni, lai uz 170 gadu jubilejas svinībām tā būtu sakopta. Pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" darbinieki dosies sakopt kultūrvēsturiskā mantojuma objektu apkārtni Viestura ielā, kas ir unikāla ar savu koka arhitektūru. Talcinieki tiek aicināti pievienoties šīs vietas sakopšanā, līdzi ņemot darbarīkus un cimdus. Talkotājiem tiks sarūpēts gards cienasts. Gulbenes pilsētas pārvalde aicina ikvienu darba rūķi sakopt Spārītes parku. Kopīga tikšanās pulksten 9.00 uz saliņas, līdzi ņemot darba rīkus un darbīgu noskaņojumu.

 

Sakārtos ciematu centrus, parkus, ūdenstilpju apkārtni

Beļavas pagastā ikviens tiek aicināts iesaistīties Beļavas ciemata centra sakopšanā un apzaļumošanā.

 

Daukstu pagastā tiks sakopta teritorija ap ūdens ņemšanas vietu (dīķi). Iedzīvotāji tiek aicināti sakopt arī Krapas centru un parku. Artis Mezītis Daukstes ciemā ir pieteicis arī īpašuma "Žiguļi" sakopšanas talku.

 

Druvienas pagastā attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki" aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt un labiekārtot centra dīķa apkārtni - izzāģēt nevērtīgos krūmus, ierīkot taciņu un laipas. Savukārt pagasta pārvalde aicina uz "Silmaču" muzeja teritorijas sakopšanu.

 

Galgauskas pagastā plānots sakārtot un labiekārtot ciemata teritoriju. Jaungulbenes pagastā talkotāji var piedalīties Ušuru ezera Apsīšu peldvietas teritorijas sakopšanā, Siladzirnavu ezera teritorijas sakopšanā un laivu piestātnes ierīkošanā, Jaungulbenes luterāņu baznīcas teritorijas sakopšanā, kā arī Mierakalna kapsētas teritorijas sakopšanā.

 

Lejasciemā talkos iepriekšējā dienā

Lejasciema pagastā 27.aprīlī notiks tradicionālais ģimeņu konkurss-pasākums "Cīrulītis", tādēļ pagasta pārvalde aicina talciniekus vienoties talkā 26.aprīlī un sakopt Lejasciema estrādes apkārtni pie Tirzas upes.

 

Litenieši plāno sakārtot Parka līča teritoriju. Kad nokrītas ūdens, upes karastos ir redzami dažādi atkritumi, ko nepieciešams savākt. Iespēju robežās tiks mēģināti likvidēt arī koku sanesumi upē, tiks grābtas vecās lapas. Talcinieki tiks cienāti ar tēju.

 

Lizuma pagastā iedzīvotāji aicināti sakopt Rīdūžu karjera atpūtas vietu, Velēnas baznīcas apkārtni, dabas parku "Augstie kalni", Lizuma centrā muižas parka un dīķa apkārtni, Apsīšu Jēkaba dzimto māju "Kolaņģi" apkārtni. Līgo pagastā ikviens tiek aicināts sakopt Asarupes ūdenstilpes krastu, kā arī ceļmalas.

 

Rankas pagastā plānots sakopt avotiņu netālu no ceļa Smiltene-Gulbene, kas ir iecienīta ūdens ņemšanas vieta. Avota teritorija ir jāattīra no krūmiem un kritušajiem kokiem, jāsakārto apkārtni un taciņu. Darbi notiks arī pie Rankas kultūras nama, tur notiks teritorijas labiekārtošanas darbi - laukuma sagatavošana zālāja ierīkošanai.

 

Stāmerienas pagasta Kalnienā aktīvi talkotāji ik gadu ir biedrība "KAPO" un viņu palīgi. Šogad sadarbībā ar pagasta pārvaldi plānots savākt atkritumus ceļmalās, grābt lapas un sakārtot bijušās estrādes teritoriju, kā arī bijušā kantora apkārtni. Talkas beigās paredzēts pikniks ar tēju un pīrādziņiem. Talka tiks rīkota arī Vecstāmerienas ciema teritorijā, kur tiks sakopta daudzdzīvokļu māju apkārtne, talkots tiks arī Stāmerienas ciema un visa Stāmerienas pagasta teritorijā pie individuālajām mājām un to piegulošām teritorijām.

 

Stradu pagasta Šķieneros Ilona Pitkeviča aicina pievienoties talkai, sakopjot vidi, attīrīt problemātiskās zonas no piemētātajām sadzīves mantām, labiekārtot bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumus, sagaidot vasaru sakoptā vidē.

 

Tirzas pagastā plānota Kancēna kapu, Tirzas baznīcas apkārtnes, sociālās un veselības aprūpes nama "Doktorāts" teritorijas un bijušās Tirzas pienotavas ēkas sakopšana. Plānots arī izveidot taku tūristu un makšķernieku piekļūšanai pie Adulienas ezera.

 

Pievieno komentāru

Komentāri 2

von Wolf

galvenais , lai pituram būtu prieks par paša spostīto pils parku

pirms 7 gadiem, 2013.04.19 13:56

Vietējās ziņas