Uz svētku egles iedegšanu pie prezidenta deleģē ģimeni no Rankas

No Rankas pagasta pie Valsts prezidenta Valda Zatlera un viņa kundzes Lilitas uz tradicionālās svētku egles iedegšanu Rīgas pilī brauks 11 cilvēku liela ģimene. To akceptējusi Gulbenes rajona padome.

Rankas pagasta padomē "Dzirkstele" uzzināja, ka 12.decembrī svinīgajā pasākumā Rīgas pilī piedalīsies Vizmas un Andra Kurkovu ģimene, kurā aug savi septiņi bērni, kā arī divi audžubērni - 16 gadus vecais Gatis un 14 gadus vecā Vineta.


"Ģimene paņēma savā aizbildniecībā divus bērnus tepat no mūsu pagasta, lai šiem bērniem būtu ģimene un palikšana Rankā. Šie bērni mācās Gaujienas internātskolā, bet brīvajā laikā dzīvo audžuģimenē, kur viņiem ir sociāli droši apstākļi. Lai Dievs dod, ka audžuvecākiem izdodas abiem pieņemtajiem bērniem aizstāt tēvu un māti," "Dzirkstelei" saka Rankas pagasta sociālā darbiniece Svetlana Zīlīte.


Rankas bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Tonne "Dzirkstelei" stāsta, ka Kurkovi ir priekšzīmīgi vecāki, abi strādā, rūpējas par bērnu nodrošināšanu, skološanu, gādā, lai atvases iegūtu labu izglītību. Vecākā meita, 20 gadus vecā Dace mācās Latvijas Universitātes 2.kursā, būs latviešu valodas un literatūras skolotāja. 17 gadus vecā Zane un 16 gadus vecā Signe mācās Valmieras 36.arodvidusskolā. Viena būs grāmatvede, otra - viesnīcu servisa speciāliste. Desmit gadus vecais Jānis, astoņus gadus vecā Laura un sešus gadus vecā Aivija vēl ir pamatskolas klašu skolēni, bet mazajai māsiņai Lāsmai vēl ir tikai četri gadi.


Valsts prezidents V.Zatlers šoreiz uz lielās svētku egles iedegšanas pasākumu īpaši aicinājis tieši cienījamas daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas, kurās katrā ir vairāk par trim bērniem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas