Uz vienu brīvo darba vietu - apmēram 77 bezdarbnieki

Uz šo brīdi 1536 Gulbenes novada iedzīvotāji ir reģistrējušies bezdarbniekos, no tiem 1497 ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiālē.

Bezdarba līmenis Gulbenes novadā ir 14,4 procenti. Visaugstākais bezdarbs Vidzemes reģionā reģistrēts Alūksnes pusē - 15,9 procenti, viszemākais Valmieras novadā - 11,9 procenti. Uz 7.septembri aģentūras Gulbenes filiāle piedāvā 20 brīvas darba vietas, tas nozīmē, ka uz vienu brīvo darba vietu ir apmēram 77 bezdarbnieki.


Augustā darbā ir izdevies iekārtoties 52 bezdarbniekiem, izbraucis no valsts ir viens bezdarbnieks, savukārt nav pildījuši bezdarbnieka pienākumus - 80. Par to informē aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas