Uzlabos bērnu drošību pret vardarbību ģimenē 1

Lai aizsargātu bērnu intereses, turpmāk ne tikai bāriņtiesa, bet arī policija, bērnu aprūpes iestāde, izglītības, ārstniecības vai sociālās rehabilitācijas iestāde varēs nepaziņot vecākiem un tuviem radiniekiem bērna atrašanās vietu vai aizliegt viņiem satikties ar bērnu, ja tas apdraudēs bērna drošību. Par to informē Labklājības ministrija.

Izmaiņas likumā nosaka, ka neatklāt bērna atrašanās vietu un aizliegt vecākiem un tuviem radiniekiem tikties ar viņu varēs gadījumos, kad bērns ir šķirts no ģimenes, jo konstatēta vardarbība pret bērnu vai arī pastāv aizdomas par draudiem bērna veselībai vai dzīvībai, bet bāriņtiesa vēl nav pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas