Uzņem dzīvokļu rindā

Gulbenes novada domes sēdē 21.aprīlī deputāti izskatīja vairākus iesniegumus ar lūgumu iekļaut pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājuma risināšanā.

Deputāti lēma desmit personas reģistrēt dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, bet sešiem atteikt. Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Valtis Krauklis domes sēdē paskaidroja, ja kādam iedzīvotājam tiek atteikts viņu reģistrēt dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā un pēc kāda laika ir mainījusies situācija, dzīves apstākļi, iedzīvotājam ir tiesības atkal vērsties ar jaunu iesniegumu un nepieciešamajiem dokumentiem, un viņa iesniegums tiks izskatīts.


Tāpat tika nolemts deviņiem iedzīvotājiem izīrēt dzīvojamo telpu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī ar deviņiem iedzīvotājiem tiek pagarināts īres līgums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas