Uzsāk gala maksājumus

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis bioloģiskās lauksaimniecības gala maksājumus tiem lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus agrovides pasākumos "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" un "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos".

Dienests informē, ka, izvērtējot finanšu resursus, kas paredzēti vides un lauku ainavas uzlabošanai un kuri novirzīti agrovides pasākumiem, minētās atbalsta likmes netiek samazinātas.

 

 Laukaugiem tie ir 75, 54 lati par hektāru, nektāraugiem, pastāvīgajām pļavām un ganībām - 96,53, kartupeļiem - 222,44 , dārzeņiem, garšaugiem un piemājas dārziem - 249,72, augļu kokiem un ogulājiem - 293,09 lati par hektāru.

 

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai likme ir 86,03 lati par hektāru.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas