Uzsāks avansa izmaksu

Lauku atbalsta dienests novembrī sāks izmaksāt platību maksājumu avansu izmaksu tiem lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Vienotā platību maksājuma provizoriskā likme šogad ir 53,50 lati par hektāru. Ar 1.novembri izmaksās šā maksājuma avansu 50 procentu apmērā.


Maksājumiem lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas, ir noteiktas vairākas atbalsta likmes: 17,73 lati par 1.kategorijas hektāru, 28,37 par 2.kategorijas un 41,14 lati par 3.kategorijas hektāru. Novembrī sāks maksāt avansu.


Decembrī avansu 50 procentu apmērā saņems bioloģiskās zemnieku saimniecības. Šā atbalsta likme būs atkarīga no kultūras, sākot no 76,60 līdz 297,20 latiem par hektāru.


Decembrī tiks uzsākta arī 90 procentu avansa izmaksa īpašajam atbalstam par pienu. Atbalsta likme pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir 6,40 latu par tonnu piena, ja lauksaimnieks 2010./2011. kvotas gadā ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena. 7,12 latus par tonnu piena izmaksās tad, ja lauksaimnieks būs realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām.


Atlikušās atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu summas 30 procentu apmērā lauksaimniekiem pārskaitīs decembrī. Tiks izmaksāti atdalītie papildu valsts tiešie maksājumi par laukaugu platībām, par par liellopiem un pienu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas