Uzturlīdzekļu parādnieku skaits Gulbenes novadā - 616

Bērnu skaits Gulbenes novadā, kuri nodrošināti ar uzturlīdzekļiem septembrī, ir 520, savukārt uzturlīdzekļi izmaksāti 340 iesniedzējiem Gulbenes novadā. Kopējā izmaksātā summa septembrī Gulbenes novadā dzīvojošajiem bērniem ir 64 148,32 eiro. Parādnieku skaits Gulbenes novadā – 616. Par to “Dzirksteli” informē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Pērkone. Fonds atgādina, ka uzturlīdzekļi ir bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa. Ir situācijas, kad kāds no vecākiem bērnam nenodrošina uzturlīdzekļus un piedziņa no viņa nav iespējama vai tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, tad personai, kuras aprūpē atrodas bērns, ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu un jāiesniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas