Uzturlīdzekļus saņem 547 Gulbenes novada bērni

Jūlijā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija maksāja uzturlīdzekļus 363 iesniedzējiem Gulbenes novadā, ar uzturlīdzekļiem nodrošinot 547 mūsu novada bērnus. Par to “Dzirksteli” informē administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Pērkone.
E.Pērkone stāsta, ka Gulbenes novadā kopā reģistrēto parādnieku skaits, kuru vietā izmaksāti uzturlīdzekļi, ir 621. Jūlijā kopumā Gulbenes novadā fonda administrācija izmaksāja uzturlīdzekļus 66 763, 02 eiro apmērā. Kopējais uzturlīdzekļu nemaksātāju parāds pret valsti uz šī gada 1.jūliju ir 429 168 827,18 eiro.

Fonda administrācija vērš uzmanību, ka iesniedzējam ir pienākums informēt fonda administrāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumiem no parādnieka un citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu. Ja iesniedzējs nebūs sniedzis informāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumiem no parādnieka vai citiem apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu saņemšanu, tad nepamatoti izmaksātie uzturlīdzekļi tiks piedzīti no iesniedzēja. Iesniedzējam ir arī pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi, ja iesniedzējs un/vai bērns izbrauc uz ārvalstīm. Izmaksātās summas tiks piedzītas arī tad, ja iesniedzējs un parādnieks turpina kopdzīvi.

E.Pērkone atgādina, ka uzturlīdzekļu parādam nav noilguma. Piedziņa tiek vērsta uz parādnieka jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu, parādnieka ienākumiem visas dzīves garumā, tajā skaitā no mantojuma un vecuma pensijas, parādnieka daļu laulāto kopmantā.
Uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus.

Vienošanos ar fonda administrāciju iespējams noslēgt tikai tādā gadījumā, ja uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu.

Ja uzturlīdzekļu piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs, tad uzturlīdzekļu parādniekam par parāda atmaksu jāsazinās ar zvērinātu tiesu izpildītāju.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas