Vai radīs kompromisu? 2

Uzņēmējs uzskata, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir sarēķināts nepareizi
Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīts Beļavas pagasta pārvaldes iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Nodokļu maksātājs SIA "Gulbenes zvērsaimniecība" nav laikā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli kopsummā 1829, 02 latus par nekustamo īpašumu "Letes" Beļavas pagastā.

Deputātu starpā radās diskusijas par nodokļu piedziņu. Domas dalījās. Izskanēja arī viedoklis pārskatīt visu parāda būtību, vai tas ir pareizi aprēķināts. Deputāti nolēma tikties visām ieinteresētajām pusēm un šo jautājumu vēlreiz izdiskutēt.  

Parāds turpina augt

Nodokļu maksātāja SIA "Gulbenes zvērsaimniecība" vairākus gadus nav maksājusi nekustamā īpašuma nodokli. Pēdējais brīdinājums parādniekam nosūtīts šīgada jūlijā. Uz sūtītajiem brīdinājumiem parādnieks neatbild, Beļavas pagasta pārvalde no nodokļu maksātāja SIA "Gulbenes zvērsaimniecība" rakstisku pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nav saņēmusi. Parāds turpina pieaugt. To var lasīt novada domes lēmuma projektā.


"Dzirkstele" sazinājās ar vienu no SIA "Gulbenes zvērsaimniecības" īpašniekiem Jāni Ņukšu. Viņš uzskata, ka parāds ir nepareizi aprēķināts. "Kāpēc pagasts kaut kādā brīdī lauksaimniecībā izmantojamās ēkas ir uztaisījis par komercēkām, proti, mainījis šo ēku statusu? Nekad iepriekš citādākā statusā ēkas nav bijušas, kā tikai paredzētas lauksaimniecības ražošanai, ja tur neskaita vienu mazo veikaliņu, kuru īrē kāds vietējais iedzīvotājs. Pagasts gan neatzīst, ka viņi būtu kaut ko mainījuši. Rezultāts ir tāds, ka, iespējams, viņu kļūdas pēc mums tagad jātērē savs laiks un nauda," stāsta J.Ņukša un uzsver, ka viņi neatsakās maksāt nodokļus, tomēr neatzīst šo summu, ko no viņiem grib piedzīt.


Ieradīsies, lai runātu vēlreiz

"Sākotnēji piedzīšana tika apstrīdēta un atcelta. Tagad viņi (deputāti - redakcija) šo lietu bīda uz priekšu," saka J.Ņukša.

 

To var lasīt arī novada domes lēmuma projektā, proti, ka šīgada janvārī Beļavas pagasta padomē tika pieņemts lēmums par parāda piedziņu, februārī lieta par parāda piedziņu nodota tiesu izpildītajām izpildei, martā tiesu izpildītājs no SIA "Gulbenes zvērsaimniecība" saņēma iesniegumu par Beļavas pagasta padomes janvāra lēmuma apstrīdēšanu. Martā Beļavas pagasta padomes lēmums tika atcelts.


J.Ņukša bija ieradies arī uz Tautsaimniecības komitejas sēdi, kurā šis jautājums tika skatīts pirms novada domes sēdes.

 

"Diemžēl tikai nedaudzi no sēdes dalībniekiem šajā sēdē vēlējās ieklausīties tajā, ko mēs par to domājam. Deputātu galvenā politiskā nostāja ir apmēram tāda - nodokļi jāmaksā, bet tas nekas, ka tā summa varētu būt nepareiza, lai gan uzņēmēji jau tā tagad ir bēdīgā finansiālā situācijā," stāsta zvērsaimniecības īpašnieks un piebilst, ja viņi tiks aicināti vēlreiz tikties ar deputātiem un runāt par šo jautājumu, tad noteikti ieradīsies.


Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Andis Caunītis uzskata, ja par iepriekšējos gados piestādītā nekustamā īpašuma nodokli zvērsaimniecības īpašnieki nav protestējuši, nav to apšaubījuši, tad tas nebūtu jāpārskata, bet jāpiedzen par iepriekšējiem gadiem tāds, kāds tas ir aprēķināts.

 

"Par pašreizējo gadu, ja ir šaubas, tad gan abas puses - pašvaldības pārstāvji un zvērsaimniecības pārstāvji - pārskata, precizē un vienojas par to ēku sarakstu, kas ir domātas lauksaimnieciskajai ražošanai, un kurām ir noteikta attiecīga nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas likme," saka A.Caunītis.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

?

varēt jau var, bet vai kāds to gribēs darīt?

pirms 11 gadiem, 2009.10.29 09:15

Vietējās ziņas