Vai Šķieneros ziemā būs centrālapkure?

Iedzīvotāji par siltumu, ūdensvada un kanalizācijas lietošanu parādā aptuveni 15 000 latu 
Stradu pagasta Šķieneru ciemata iedzīvotāji ir neziņā, vai šoziem varēs lietot centrālapkuri. Jau pavasarī pie vairākām mājām ciematā bijuši izlikti paziņojumi, ka parādu dēļ pieslēgšanās siltumtīkliem būs apdraudēta. Sevišķi kritiska esot situācija 6. un 3. daudzdzīvokļu mājā.

“Neviens ar mums nav runājis, kā būs ziemā. Gribētos, lai atbildīgie atnāk pie mums uz iedzīvotāju sapulci un pastāsta, kas notiks, lai zinām, ar kādu situāciju būs jārēķinās,” “Dzirkstelei” saka kāda Šķieneru iedzīvotāja. Viņa klāsta, ka jau pagājušoziem maksa par apkuri esot nesamērīgi liela. Pat līdz 100 latiem mēnesī par divistabu dzīvokli. Tāpēc daudzi parādnieki par saņemto siltumu turpina norēķināties arī vasarā, bet vienalga nespēj tikt galā.

Stradu pagasta pārvaldē  “Dzirkstele” noskaidroja, ka Šķieneros pavisam ir 423 iedzīvotāji. Daudzi no viņiem ir parādā par saņemto siltumu, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem.

Sola piegādāt siltumu

Sazinoties ar SIA “Gulbenes energo”, kas Šķieneros nodarbojas ar siltumapgādi, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, “Dzirkstele” noskaidroja, ka uzņēmumam neesot problēmu jaunajā apkures sezonā pievadīt siltumu visām dzīvojamajām mājām bez izņēmuma. Firma nav tiesīga lemt par to, kam piegādāt siltumu un kam parādu dēļ to atslēgt. Šāds lēmums esot vienīgi pašvaldības, šajā gadījumā – pagasta pārvaldes ziņā. SIA “Vidzemes energo” gādājot malku un pamazām gatavojoties jaunajai apkures sezonai.

Stradu pagasta pārvaldnieks Juris Duļbinskis “Dzirkstelei” stāsta, ka pagastā līdz šim pašvaldība, bet tagad pārvalde ir starpnieka lomā, iekasējot no iedzīvotājiem maksu par komunālajiem pakalpojumiem. SIA “Gulbenes energo” esot rīkojusies enerģiski parādu piedziņā tiesas ceļā, jo bažījās, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotā Gulbenes novada dome varētu ignorēt prasību atmaksāt parādu. Firma parādu no pagasta ir piedzinusi. Pašvaldībai nācās iztērtēt līdzekļus no sava speciālā budžeta ceļu fonda līdzekļiem.

“Vairs nav parādsaistību starp bijušo Stradu pagasta padomi un SIA “Gulbenes energo”. Ir tikai mūsu iekšējais parāds, kas jāatliek atpakaļ speciālajā budžetā. Līdz šim brīdim Stradu pagasta pārvalde savā budžetā spējusi atgriezt atpakaļ vēl tikai 8000 latu no šīs summas,” saka J.Duļbinskis. Viņš piebilst, ka situācija nav optimistiska. Par to liecina kārtējie rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, proti “maksāšana neuzlabojas”. 

No dzīvokļiem vēl neizliek

Pagaidām nav neviena tiesas lēmuma par Šķieneru iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem parādu dēļ. Ir gadījumi, kad ar tiesu izpildītāju starpniecību notiek parāda piedziņa. Šādā ceļā Stradu pagasta pārvalde cer atgūt 1652 latus.

Stradu pagasta pārvalde vispirms atgādinot parādniekiem, ka nauda ir jāsamaksā. Līdz šai dienai Šķieneru ciemata iedzīvotājiem ir nosūtīti 34 atgādinājumi par komunālajiem parādiem. Ja tas nelīdz, pagasta pārvalde sūta brīdinājumus. Ir izsūtīti 123 brīdinājumi. Nākamais solis – aicinājums parakstīties par pakāpenisku parāda atmaksu, vienojoties par maksājumu grafiku. Šāds uzaicinājums ir nosūtīts 26 iedzīvotājiem Šķieneros.  

Fakti

Stradu pagasts SIA “Gulbenes energo” samaksājis 22 936,81 latu parādu par komunālajiem pakalpojumiem.
Uz 1.augustu iedzīvotāji par apkuri Stradu pagasta pārvaldei  ir parādā 14 752 latus, par ūdeni un kanalizāciju – 6486 latus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas