Valsts dotācija - lielāka

Piešķirtā valsts dotācija mācību līdzekļu iegādei veidoja 23 449 latus jeb 8,15 latus uz vienu skolēnu. Savukārt 2012.gadā šī summa bija krietni mazāka – proti, valsts finansējums mācību grāmatām novadā veidoja 8882 latus jeb 3,43 latus uz vienu izglītojamo.

Par to informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas