Var izmantot zaļināšanas kalkulatoru

Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapai internetā kopš pagājušās nedēļas ir jauna versija (www.lad.gov.lv), kur pieejama plaša informācija par jaunajām zaļināšanas prasībām, kā arī elektronisks zaļināšanas kalkulators.

Izmantojot elektronisko kalkulatoru, katrs zemes īpašnieks pats var aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildu pasākumi.


“Nākamgad pavasarī tas būs ļoti aktuāli, jo būs jauna maksājumu aprēķinu kārtība. Šāgada platību maksājumus aprēķinās pēc vecās shēmas, neņemot vērā zaļināšanas prasības, bet šo jautājumu aktualizējam jau tagad, jo lauksaimnieki šobrīd plāno ziemāju sēju. Aicinām visu saplānot jau laikus tagad, lai pašiem pavasarī nebūtu pārsteigumu,” rosina LAD Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Indričeva.


LAD jau tagad aicina arī reģistrēties un kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu, jo, lai atbilstoši nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, saimniecībām, kurās aramzeme ir vismaz 10 hektāri, sākot ar 2015.gadu, pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski būs obligāta.


Saskaņā ar Eiropas Savienības regulu no 2015.gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši saistīts ar vienoto platības maksājumu. Saimniecībām obligāti būs jāizpilda zaļināšanas prakses, lai saņemtu vienoto platību maksājumu un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas