Var pieteikt visu zemi

Lai saņemtu vienoto platības maksājumu, tagad var pieteikt visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas tiek apsaimniekota.

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Tagad šis nosacījums ir atcelts, informē Lauku atbalsta dienests.

Dienests ir uzsācis esošo datu atjaunošanu lauku bloku kartē. Ja situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījums. Pieteikt lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas