Var pieteikties pabalstam arī Nodarbinātības aģentūrā

No 12.februāra Nodarbinātības valsts aģentūrās, tostarp arī Gulbenes filiālē, bezdarbnieki, varēs rakstīt iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta saņemšanu turpat uz vietas. Par to informē aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko.

Aģentūras inspektors pēc bezdarbnieka statusa piešķiršanas informēs bezdarbnieku par iespēju vienlaikus iesniegt iesniegumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai.


Viņš norāda, ka bezdarbnieka iesniegumu pieņem, pirmkārt, ja bezdarbnieka pabalstu pieprasa pirmo reizi un bezdarbnieks ir sācis strādāt pēc 1996.gada, kā arī nav strādājis ārzemēs; otrkārt, bezdarbnieka pabalstu pieprasa atkārtoti un pēdējo pabalstu saņēma 2000.gada 1.janvārī un bezdarbnieks kopš iepriekšējā bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas ir strādājis tikai Latvijā; treškārt, pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un nav bijis nodarbināts.


"Bezdarbnieks pie mums var rakstīt šādu iesniegumu tikai tādā gadījumā, ja viņam nav nekādu jautājumu, piemēram, par to, kurā datumā tiks izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, jo uz šādiem jautājumiem var atbildēt tikai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kurā bezdarbnieks joprojām var rakstīt iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu," skaidro V.Lituņenko.


Bezdarbniekam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par vienu gadu un sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas