Var pieteikties projektu konkursā

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina 2018.gada projektu konkursus Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām, pirms tam rīkojot informatīvos seminārus. Gulbenē informatīvais seminārs notiks biedrībā “Sateka” 4.aprīlī pulksten 13.00.
“2018.gada projektu konkursi izsludināti trīs jomās: iniciatīvas Latvijas simtgadei, starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību aktivitātēm. Katrā jomā pieejami 8000 eiro. Pieteikumi jāiesniedz līdz 15.aprīlim, projektus varēs īstenot no maija līdz decembrim.

Piedalīties var ikviena biedrība un nodibinājums, kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Viens projekts var saņemt finansējumu līdz pat 3000 eiro. Konkursus finansē Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta,” informē Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.

Konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei” centrā ir simtgades svinību virsmērķis: stiprināt ikviena iedzīvotāja piederību savai valstij un kopienai, rosināt cilvēku līdzdalību. Konkrēti pasākumu veidi un izmaksas nav ierobežotas, atstājot vietu organizāciju radošumam.

Konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” var iesniegt projektus par integrācijas un starpkultūru komunikācijas pasākumiem, dažādu kultūru apguvi un tādiem pasākumiem, kas sekmē cilvēktiesību ievērošanu, iecietību, mazina stereotipus un dažādu tautību diskrimināciju.

Konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” rosina domāt par aktivitātēm, kas ar mazākumtautību kultūru ļauj iepazīties arī latviešiem un pēc iespējas plašākai sabiedrībai. Šajā konkursā vismaz 1500 eiro paredzēti tieši romu kultūras saglabāšanai un integrācijai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš visiem konkursiem ir 15.aprīlis. Pilna informācija, konkursu nolikumi un pieteikumu veidlapas pieejamas Valmieras novada fonda mājaslapā “www.vnf.lv” sadaļā “Īsteno ideju”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas