Var saņemt veselības apdrošināšanas karti

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra informē, ka, dodoties ceļojumā, ir iespējams saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Kopš 1.janvāra karti izsniedz uz trijiem gadiem un pēc rakstiska lūguma to var saņemt pa pastu.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir domāta visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Norvēģijai, Īslandei, Lihtenšteinai), kā arī Šveices Konfederācijai. Karte nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi. Karti aģentūra izsniedz par brīvu. Ja karte ir nozaudēta, tad kopš 1.janvāra par atkārtotas kartes nozaudēšanu ir jāmaksā. "Eiropas veselības apdrošināšanas karti izsniedz, ja persona dodas atpūsties vai tūrisma braucienā, komandējumā vai biznesa darījumu braucienā, meklēt darbu, studēt vai mācību praksē, kā arī ja persona ir nodarbināta starptautiskā transporta jomā. Kartes īpašniekam, atrodot ārzemēs darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā," informē aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists Toms Noviks.

Karti aģentūra izgatavo 15 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. To izsniedz aģentūras centrālajā birojā Rīgā, Cēsu ielā 31/6, vai tā teritoriālajās nodaļās. Vidzemes nodaļa atrodas Smiltenē, Pils ielā 6. Karti var saņemt personīgi tās pasūtītājs vai personas likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, kura ir notariāli apstiprināta pilnvara.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas