Var veikt pensijas pārrēķinu

Iedzīvotāji, kuri līdz valsts neatkarības atgūšanai strādājuši Krievijas teritorijā, var veikt pensijas pārrēķinu, jo tagad tiks ņemts vērā tālaika stāžs.

19.janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums attiecas uz cilvēkiem, kuri strādājuši Krievijā, bet tagad dzīvo Latvijā vai otrādi.
 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas vadītāja Maija Biezā skaidro, ka līgumā noteikta kārtība, kādā personas iegūst tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem vienā vai otrā valstī, tajā skaitā slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalstiem, kā arī pabalstiem ģimenēm ar bērniem.

 

 "Visvairāk pieprasījumu šajās dienās saņemam vecuma pensiju piešķiršanai un pārrēķinam no iedzīvotājiem, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi," uzsver M.Biezā.


Jāņem vērā, ka līgums nosaka kārtību darba Krievijas Federācijā un Latvijas Republikā ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā. Ja darbs vai dienests Padomju Armijā noritējis trešās valsts teritorijā, piemēram, Baltkrievijā, Armēnijā, Polijā, šis līgums nav piemērojams.


Pensiju pieprasa, ierodoties aģentūras teritoriālajā nodaļā (klientu apkalpošanas centrā), līdzi ņemot pasi, dokumentus par uzvārda maiņu, stāžu apliecinošus dokumentus: darba grāmatiņu, arhīva izziņas, diplomus par mācību iestāžu beigšanu, karaklausības apliecību un citus.


M.Biezā norāda, ka pirmajās septiņās līguma darbības dienās Gulbenes klientu apkalpošanas centrā bijušas 32 konsultācijas un iesniegti 17 iesniegumi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas