Varēs modernizēt lauku saimniecības

Ar 7.decembri Lauku atbalsta dienests pieņems septītās kārtas projektu iesniegumus lauku saimniecību modernizācijai. Pieņemšana notiks līdz 2010.gada 7.janvārim.

Lauksaimniekiem, sagatavojot projektu pieteikumus, jāņem vērā vairāki jauni kritēriji, piemēram, noteikts, ka gada laikā saimniecībā par katru strādājošo vidēji jābūt samaksātam vismaz 700 latu sociālajam nodoklim.

Atbalsta saņēmējam nebūs jāslēdz līgums ar Atbalsta dienestu. Projektu varēs īstenot uzreiz pēc tam, kad būs saņemts pozitīvs lēmums. Atcelta prasība nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu katra mēneša beigās, tagad tā jānodrošina gada beigās.

Tiks atbalstītas divas aktivitātes: investīcijas jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī jaunu ražošanas būvju celtniecībai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas