Varēs saņemt 35 eiro par katru nomedīto meža cūku virs noteiktās normas

Lai veicinātu intensīvu meža cūku populācijas blīvuma samazināšanu saistībā ar Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem, medību tiesību lietotāji (mednieku kolektīvi) varēs pretendēt uz atbalstu par meža cūku populācijas samazināšanu. To pagājušajā nedēļā lēmusi valdība, izskatot Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā.

Medību tiesību lietotāji, kas savās medību platībās būs nomedījuši vairāk nekā 70 procentus no Valsts meža dienesta noteiktā pieļaujamā nomedīšanas apjoma (limita), varēs saņemt 35 eiro par katru nomedīto meža cūku virs minētajiem 70 procentiem. Šā atbalsta finansējuma izlietojumu administrēs Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz medību tiesību lietotāju pieteikumiem un Valsts meža dienesta sniegto informāciju par izpildīto meža cūku nomedīšanas apjomu.


Jau rakstījām, ka, īstenojot meža cūku populācijas samazināšanu, ir noteikts dzinējmedību termiņa pagarinājums līdz 15.martam meža cūku medībām, kā arī medību tiesību lietotājiem būs pieejamas papildu medību atļaujas meža cūku medībām pēc atļauju pieprasīšanas Valsts meža dienestam.


Šie Āfrikas cūku mēra draudu samazināšanas profilaktiskie pasākumi ļaus būtiski samazināt meža cūku populācijas blīvumu, tādējādi ievērojami kavējot slimības izplatības ātrumu savvaļā tajā gadījumā, ja cūku mēris tiktu konstatēts Latvijā.


Latvijā 2013./ 2014.gada medību sezonas sākumā meža cūku populācijas lielums ir novērtēts 74 tūkstošu īpatņu apjomā. Aptuveni 10 procenti meža cūku populācijas apdzīvo teritorijas, kurās aizliegts medīt, tāpēc noteiktais pieļaujamais nomedīšanas apjoms – 66 tūkstoši – ir 90 procenti no kopējā meža cūku skaita Latvijā. Prognozējams, ka pēc šīs medību sezonas meža cūku skaits, sekmīgi veicot meža cūku populācijas samazināšanas pasākumus, Latvijā nepārsniegs 15 tūkstošus īpatņu.


Latvijā Āfrikas cūku mēris pagaidām nav apstiprināts. Ievērojot to valstu pieredzi, kurās šī slimība ir konstatēta, ir secināts, ka viens no lielākajiem šīs slimības masveidības un lielās izplatības iemesliem ir lielais meža cūku skaits Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Tāpēc, izvērtējot Latvijas epizootoloģisko situāciju, meža cūku populāciju, kā arī to, ka šī slimība strauji izplatās citās valstīs, kas robežojas ar Latviju, ir pieņemts lēmums valstī samazināt meža cūku skaitu, lai nepieļautu šīs slimības izplatību Latvijā.


Līdz ar informatīvā ziņojuma izskatīšanu valdība uzdeva Zemkopības ministrijai līdz 1.jūlijam Ministru kabinetam iesniegt ilgtermiņa plānu par Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem un par tam nepieciešamo papildu finansējumu no valsts budžeta.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas