Varēs saņemt finansiālu atbalstu

Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko informē, ka pieci cilvēki, kuri strādā Gulbenē, bet dzīvo citur, var pretendēt uz aģentūras finansiālu atbalstu.

Sniegs palīdzību darba devēju nodarbinātām personām

V.Lituņenko stāsta, ka novembrī tiek uzsākts pasākums "Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanai". Pasākumā var piedalīties nodarbinātas personas, kuras uz pārbaudes laiku ir pieņemtas darbā pie darba devēja un kuru ceļā pavadāmais laiks no deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai pārsniedz vienu stundu vienā virzienā un noteiktā darba alga ir mazāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā.

 

"Iespējams, kāds dzīvo Gulbenē, bet brauc uz darbu Rankā vai Druvienā, arī viņš var saņemt finansiālu pabalstu," saka V.Lituņenko.


Viņš norāda, ka persona finansiālu atbalstu var saņemt no viena līdz trim mēnešiem.

 

"Mūsu rajonā šim pasākumam var pieteikties tikai pieci cilvēki, jo mūsu rajonā ir mazāks bezdarbs nekā, piemēram, kādā no Latgales rajoniem. Kopumā valstī pasākumā tiks iesaistīti 300 cilvēki," saka V.Lituņenko.

Interesenti var vērsties Gulbenes aģentūras filiālē

Aģentūra nodrošina atbalstu transporta izdevumiem līdz 200 latiem par regulāriem braucieniem, tas ir saskaņā ar darba līgumā noteikto darba grafiku no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ par nostrādāto pārbaudes termiņa laiku. Kā arī finanšu atbalstu dzīvokļa īres un transporta izdevumiem līdz 600 latiem par nostrādāto pārbaudes termiņa laiku.

 

Ja nodarbinātais saņem finanšu atbalstu dzīvokļa īres izdevumiem, tad viņš var saņemt finanšu atbalstu transporta izdevumiem ne vairāk kā par vienu braucienu nedēļā no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ.


Nodarbinātais, kas vēlas piedalīties pasākumā un saņemt finansiālu atbalstu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un noslēgto darba līgumu, iesniedz aģentūras filiālē iesniegumu.


Sīkāka informācija interesentiem - pie aģentūras Gulbenes filiāles inspektores Līgas Paideres (Ābeļu ielā 8, 6.kabinets, telefons 64471134).


Informācija par pasākumu aģentūras mājas lapā "www.nva.gov.lv" sadaļā "Darba devējiem" un "Bezdarbniekiem un darba meklētājiem".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas